Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică
Matematica Asistenta medicala generala
Biologie Chimie
Chimie medicala Ecologie si protectia mediului
Educatie fizica si sportiva Energetica si tehnologii nucleare
Horticultura Ingineria mediului
Informatica Kinetoterapie si motricitate speciala
Sport si performanta motrica Terapie ocupationala
Activități motrice curriculare și extracurriculare Biologie medicala
Chimie criminalistica Monitorizarea si protectia mediului
Materiale si tehnologii nucleare Organizare si conducere in sport
Performanta in sport Locuri disponibile pentru sesiunea septembrie 2021 - licenta
Locuri disponibile pentru sesiunea septembrie 2021 - masterat
Facultatea de Mecanică şi Tehnologie
Autovehicule rutiere Ingineria transporturilor si a traficului
Inginerie economica industriala Tehnologia constructiilor de masini
Inmatriculați în an superior Locuri disponibile pentru sesiunea septembrie 2021
Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare
Reţele şi software de telecomunicaţii Calculatoare
Electromecanica Electronica aplicata
Locuri disponibile pentru sesiunea septembrie 2021
Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie
Asistenţă socială Jurnalism
Pedagogia învățământului primar și preșcolar (Alexandria) Pedagogia învățământului primar și preșcolar (Câmpulung)
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (Pitești) Pedagogia învățământului primar și preșcolar (Slatina)
Pedagogia învățământului primar și preșcolar (Râmnicu Vâlcea) Psihologie
Psihologie clinica Resurse umane
Management educațional Management educațional (Slatina)
Educație timpurie (Râmnicu Vâlcea) Educație timpurie (Alexandria)
Comunicare organizaţională Consiliere educațională
Consiliere în asistenţa socială Managementul serviciilor sociale şi de sănătate
Locuri disponibile pentru sesiunea septembrie 2021
Facultatea de Științe Economice și Drept
Administraţie publică Administraţie publică și integrare europeană
Contabilitate și informatică de gestiune - IFR Cariere juridice
Dreptul contenciosului Drept - IFR
Drept Economia comerțului, turismului și serviciilor - IFR
Management - IFR Administrarea afacerilor - final
Contabilitate managerială şi audit contabil Contabilitate şi informatică de gestiune
Economia comerţului, turismului şi serviciilor
Finanţe şi bănci Management contabil şi informatică de gestiune
Management financiar-bancar și în asigurări Management
Marketing Management strategic şi dezvoltarea afacerilor/Strategic management and business development
Managementul strategic al resurselor umane Economie si Finante Europene
Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii de ospitalitate Locuri disponibile pentru sesiunea septembrie 2021 - licenta
Locuri disponibile pentru sesiunea septembrie 2021 - masterat
Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte
Artele spectacolului (actorie) Artă sacră
Limba şi literatura engleză - o limbă şi literatură modernă: franceză/spaniolă/ germană Limbaje specializate şi traducere asistată de calculator
Istorie Limbi moderne aplicate
Muzica Limba şi literatura română - o limbă şi literatură modernă (franceză, engleză)
Teologie ortodoxă asistenţă socială Educație muzicală contemporană
Misiune şi slujire prin limbajul mimico-gestual Apologetică şi duhovnicie
Istoria românilor şi a româniei în context european sec. xiv-xxi Restaurarea icoanei, a picturii murale și de șevalet
Tendințele actuale ale limbii şi literaturii române (Piteşti) Ecumenism în noul context european
Traductologie - limba engleză/franceză. Traduceri în context european Teologie sistematică și practică. Tendințe noi în teologia românească
Locuri disponibile pentru sesiunea septembrie 2021
Colegiul Terțiar Nonuniversitar
Asistent medical generalist Analist programator

Acest cont este valabil pentru înscrierea la toate facultățile din Universitatea din Pitești, la toate ciclurile de studii (licență, masterat, doctorat) și la Colegiul Terțiar Nonuniversitar.
arrow_upward arrow_downward