Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică
Program de studii: Informatică
Domeniul: Informatică
Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa

- Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi: 100
- Cifra de scolarizare: locuri subventionate:
- Cifra de scolarizare: locuri cu taxa:
- Locuri pentru programele de studii care susțin domeniile prioritare de dezvoltare ale României:
- Locuri pentru programele de studii care asigură formarea cadrelor didactice din domeniul preuniversitar:
- Locuri subvenționate pentru rromi:
- Locuri subvenționate pentru absolvenți de licee situale în mediul rural:
- Locuri subvenționate pt. candidați români de pretutindeni cu bursă:
- Locuri subvenționate pt. candidați români de pretutindeni fără bursă:
- Granturi destinate persoanelor cu cerinte educationale speciale/dizabilitati:

Responsabili

Decan: Conf.univ.dr. Julien Leonard FLEANCU - leonard.fleancu@upit.ro
Directorul de department: Conf.univ.dr. Doru CONSTANTIN - doru.constantin@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Arhitectura sistemelor de calcul
   - Structure de date
   - Fundamentele programării
   - Fundamentele algebrice ale informaticii
   - Analiză matematică
   - Educație fizică
Discipline opţionale (la alegere)
   - Engleză
   - Franceză
Discipline facultative (liber alese)
   - Birotică
   - Aritmetică şi teoria numerelor
Discipline facultative (liber alese)
   - Psihologia educaţiei

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Baze de date
   - Geometrie computațională
   - Algoritmica Grafurilor
   - Calcul diferențial și integral (Matematică)
   - Programare orientată obiect
   - Educație fizică
Discipline opţionale (la alegere)
   - Engleză
   - Franceză
Discipline facultative (liber alese)
   - Programare Matlab
   - Antreprenoriat
Discipline facultative (liber alese)
   - Pedagogie I: Fundamamentele pedagogiei, teoria şi metodologia curriculumului

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Sisteme de gestiune a bazelor de date
   - Programare logică
   - Ecuații diferențiale și cu derivate parțiale sau echivalente
   - Proiectarea și implementarea algoritmilor
Discipline opţionale (la alegere)
   - Medii și instrumente de programare
   - Metode formale în informatică
Discipline opţionale (la alegere)
   - Engleză
   - Franceză
Discipline facultative (liber alese)
   - Educaţie fizică
   - Introducere în teoria sistemelor fuzzy
Discipline facultative (liber alese)
   - Pedagogie II: Teoria şi metodologia instruirii, teoria şi metodologia evaluării

Semestrul IV, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Programare web
   - Retele neurale
   - Verificarea și validarea sistemelor software
   - Probabilități și statistica
   - Metode avansate de programare
   - Practica de specialitate
Discipline facultative (liber alese)
   - Proiectarea orientată pe obiecte
   - Educaţie fizică
   - Limba engleză / limba franceza
Discipline facultative (liber alese)
   - Didactica specializării

Semestrul V, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Sisteme de operare
   - Analiza algoritmilor
   - Limbaje formale şi automate
   - Analiza și programarea imaginilor
Discipline opţionale (la alegere)
   - Roboți inteligenți
   - Dezvoltarea aplicațiilor mobile
Discipline opţionale (la alegere)
   - Calcul numeric
   - Grafica pe calculator
   - Etică și integritate academică/Academic Writing
Discipline facultative (liber alese)
   - Programare funcțională
   - Elemente de teoria informaţiei
   - Limbă străină 2
Discipline facultative (liber alese)
   - Instruire asistată de calculator
   - Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1)

Semestrul VI, 12 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Inteligență artificială
   - Inginerie software
   - Tehnici avansate de programare
   - Elaborarea lucrării de licență
Discipline opţionale (la alegere)
   - Rețele de calculatoare
   - Tehnici de optimizare
Discipline facultative (liber alese)
   - Elaborarea şi susţinerea lucrării de licenţă
   - Tehnici avansate în ingineria software
   - Limbă străină 2
Discipline facultative (liber alese)
   - Managementul clasei de elevi
   - Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (2)
   - Examen de absolvire: nivelul I

Total

- Puncte de credit: 180
- Ore/săpt.: 22-28

Stagii practica

- Practica de specialitate

arrow_upward add_shopping_cart share