Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică
Program de studii: Matematică
Domeniul: Matematică
Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa

- Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi: 30
- Cifra de scolarizare: locuri subventionate:
- Cifra de scolarizare: locuri cu taxa:
- Locuri pentru programele de studii care susțin domeniile prioritare de dezvoltare ale României:
- Locuri pentru programele de studii care asigură formarea cadrelor didactice din domeniul preuniversitar:
- Locuri subvenționate pentru rromi:
- Locuri subvenționate pentru absolvenți de licee situale în mediul rural:
- Locuri subvenționate pt. candidați români de pretutindeni cu bursă:
- Locuri subvenționate pt. candidați români de pretutindeni fără bursă:
- Granturi destinate persoanelor cu cerinte educationale speciale/dizabilitati:

Responsabili

Decan: Conf. univ. dr. Julien Leonard FLEANCU - leonard.fleancu@upit.ro
Directorul de department: Conf. univ. dr. Doru CONSTANTIN - doru.constantin@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Analiză matematică I
   - Algebră I
   - Arhitectura sistemelor de calcul
   - Algoritmi și structuri de date
   - Fundamentele programării
   - Educație fizică 1
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba engleză
   - Limba franceză
Discipline facultative (liber alese)
   - Birotică
Discipline facultative (liber alese)
   - Psihologia educaţiei

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Geometrie
   - Analiză matematică II
   - Algebră II
   - Grafuri și combinatorică
   - Logică matematică
   - Educație fizică 1
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba engleză
   - Limba franceză
Discipline facultative (liber alese)
   - Pedagogie I: Fundamentele pedagogiei, teoria şi metodologia curriculumului
Discipline facultative (liber alese)
   - Elemente de matematici speciale

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Ecuații diferențiale
   - Analiză matematică III
   - Analiză complexă
   - Analiză reală - Teoria măsurii
Discipline opţionale (la alegere)
   - Software matematic
   - Matematici discrete
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba engleză
   - Limba franceză
Discipline facultative (liber alese)
   - Metode formale în informatică
   - Educaţie fizică
   - Proiectarea şi implementarea algoritmilor
Discipline facultative (liber alese)
   - Pedagogie II: Fundamentele pedagogiei, teoria şi metodologia curriculumului

Semestrul IV, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Teoria probabilităților
   - Ecuații cu derivate parțiale
   - Analiză funcțională
   - Geometrie diferențială
   - Practica de specialitate
Discipline opţionale (la alegere)
   - Mecanică teoretică
   - Complemente de algebră
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba engleză
   - Limba franceză
Discipline facultative (liber alese)
   - Antreprenoriat
   - Educaţie fizică
   - Tehnici de programare
Discipline facultative (liber alese)
   - Didactica specializării

Semestrul V, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Analiză numerică
   - Analiză reală II
   - Teoria grupurilor
   - Limbaje formale şi automate
   - Matematici actuariale
Discipline opţionale (la alegere)
   - Algebră computațională
   - Statistică matematică
   - Etică și integritate academică/Academic Writing
Discipline facultative (liber alese)
   - Sisteme de operare
   - Internet: comunicare şi interactivitate
   - Limbă străină 2
Discipline facultative (liber alese)
   - Instruire asistată de calculator
   - Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1)

Semestrul VI, 12 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Istoria Matematicii
   - Teoria numerelor
   - Elaborarea lucrării de licență
Discipline opţionale (la alegere)
   - Cercetări operaţionale
   - Tehnici de optimizare
Discipline opţionale (la alegere)
   - Tehnici de analiză a datelor
   - Reţele neuronale
Discipline facultative (liber alese)
   - Elaborarea şi susţinerea lucrării de licenţă
   - Inteligență artificială
   - Dezvoltarea aplicaţiilor WEB
   - Limbă străină 2
Discipline facultative (liber alese)
   - Managementul clasei de elevi
   - Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (2)
   - Examen de absolvire: nivelul I

Total

- Puncte de credit: 180
- Ore/săpt.: 22-28

Stagii practica

- Practica de specialitate

arrow_upward add_shopping_cart share