Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică
Program de studii: Matematică didactică
Domeniul: Matematică
Durata studiilor: 2 ani (4 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa

- Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi: 100
- Cifra de scolarizare: locuri subventionate:
- Cifra de scolarizare: locuri cu taxa:
- Locuri pentru programele de studii care susțin domeniile prioritare de dezvoltare ale României:
- Locuri pentru programele de studii care asigură formarea cadrelor didactice din domeniul preuniversitar:
- Locuri subvenționate pentru rromi:
- Locuri subvenționate pentru absolvenți de licee situale în mediul rural:
- Locuri subvenționate pt. candidați români de pretutindeni cu bursă:
- Locuri subvenționate pt. candidați români de pretutindeni fără bursă:
- Granturi destinate persoanelor cu cerinte educationale speciale/dizabilitati:

Responsabili

Decan: Coonf.univ.dr. Julien Leonard FLEANCU - leonard.fleancu@upit.ro
Directorul de department: Conf. univ. dr. Doru CONSTANTIN - doru.constantin@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Prelucrarea digitală a informaţiei
   - Capitole speciale de geometrie
   - Matematici aplicate I
Discipline opţionale (la alegere)
   - Capitole speciale de didactică matematică
   - Istoria Matematicii
Discipline facultative (liber alese)
   - Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților
   - Proiectarea și managementul programelor educaționale
Discipline facultative (liber alese)
   - Metodica predării analizei matematice
   - Metodica predării aritmeticii și algebrei

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Teme de matematică pentru curricula opţională
   - Tehnici şi metode de evaluare şcolară
   - Capitole speciale de algebră liniară
   - Practica de specialitate
Discipline opţionale (la alegere)
   - Matematici aplicate II
   - Metode numerice pentru ecuaţii cu derivate parţiale
Discipline facultative (liber alese)
   - Didactica geometriei
   - Didactica analizei matematice
Discipline facultative (liber alese)
   - Didactica domeniului și dezvoltări în didactica specializării

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Complemente de aritmetică şi algebră
   - Complemente de analiză matematică
   - Complemente de geometrie
   - Metodica predării analizei reale
Discipline opţionale (la alegere)
   - Complemente de teoria numerelor
   - Complemente de teoria probabilităților
Discipline facultative (liber alese)
   - Tehnici moderne de predare-evaluare
Discipline facultative (liber alese)
   - Pachet opțional 1 (se alege o disciplină): Comunicare educațională, Consiliere și orientare, Metodologia cercetării educaționale, Educație integrată

Semestrul IV, 12 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Didactica aritmeticii și algebrei
   - Soft educaţional
   - Capitole speciale de analiză matematică
   - Etică și integritate academică
   - Practică pentru elaborarea lucrării de disertaţie
Discipline opţionale (la alegere)
   - Analiză funcţională
   - Capitole speciale de probabilități și statistică
Discipline facultative (liber alese)
   - Metodica predării geometriei
   - Elaborarea şi susţinerea lucrării de disertație
Discipline facultative (liber alese)
   - Pachet opțional 2 (se alege o disciplină): Sociologia educației, Managementul organizației școlare, Politici educaționale, Educație interculturală, Doctrine pedagogice contemporane)
   - Practică pedagogică (înv. liceal)
   - Examen de absolvire - Nivelul II

Total

- Puncte de credit: 120
- Ore/săpt.: 14

arrow_upward add_shopping_cart share