Româna         English         Français        

Universitatea din Pitesti

Programul pregătitor de limba română

Acest program se adresează candidaților care nu au competențele lingvistice necesare de limba română și care doresc să urmeze în România:

 1. cursuri preuniversitare
 2. cursuri universitare de licență/masterat/doctorat
 3. cursuri care permit accesul la cariere didactice
 4. cursuri postuniversitare
 5. cursuri de specializare

 

Cadidații care au competențe de limba română, dar care nu sunt în posesia unui certificat lingvistic, pot opta să susțină un astfel examen în cadrul Universității din Pitești.

Ce este Programul pegătitor de limba română ? Admitere Întrebări frecvente
Dosar de înscriere Taxe de școlarizare Reglementări

 

Admitere

Număr de locuri : 150 locuri/an

 

Calendar de Admitere

 1. Data limită pentru înscriere: 21 iulie 2021
 2. Data limită pentru înmatriculare: 20 decembrie 2021

 

CONTACT Biroul Studenților Internaționali

Referent - Dna. Ana Cristina Lemnaru

Tel.: +40 348 453 334

E-mail: anpregatitor@yahoo.com

Facebook: @ForeignStudentsDepartment

Website:  https://www.upit.ro/Fsed

 

ALTE INFORMAȚII

 

Programul pregătitor de limba română pentru cetățenii străini se adresează persoanelor care doresc să urmeze ulterior cursuri preuniversitare, universitare (licență/masterat/doctorat), DPPD, postuniversitare sau de specializare în România.

 

 • DESCRIEREA PROGRAMULUI

Cunoștințele, competențele, deprinderile și abilitățile dobândite de studenții internaționali trebuie să fie suficiente pentru a le permite la absolvire integrarea la programele de studii pentru care au optat (competențe de limbă română de nivel minim B1, în conformitate cu CECR, competențe în ceea ce privește asimilarea unor limbaje de specialitate de bază).

 

 • EVALUAREA STUDENȚILOR

Fiecare activitate didactică cuprinsă în Planul de învățământ al unui program de studii se încheie cu o evaluare finală. Rezultatele evaluării se concretizează în note de la 1 (unu) la 10 (zece), exprimate în numere întregi, nota minima de promovare fiind 5,00 (cinci).

 

 • FINALIZAREA STUDIILOR

Programul pregătitor de limba română pentru cetățenii străini se încheie cu un examen de absolvire. Examenul se susține în conformitate cu Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6156/2016 privind organizarea și desfășurarea anului pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini, cu modificările și completările ulterioare și în baza unei metodologii proprii aprobate anual de Senatul universității şi a legislaţiei în vigoare.

a)  Proba 1 - Examen scris pentru evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate de limbă română şi de limbaje de specialitate (pentru absolvenţii de an pregătitor care vizează să parcurgă în România studii preuniversitare sau universitare de licenţă/master/doctorat/specializare) şi de limbă română (pentru absolvenţii de an pregătitor care vizează să parcurgă în România studii liceale). Acesta va fi conceput avându-se în vedere, cel puţin, nivelul B1 din CECR;

b) Proba 2 - Prezentarea şi susţinerea proiectului de absolvire ce va conţine: un Curriculum-vitae al absolventului în format Europass (în limba română), un eseu cu teme de Cultură şi civilizaţie (compararea elementelor ce ţin de cultură şi civilizaţie românească cu cele din cultura de provenienţă a studenţilor străini) – pentru absolvenţii de an pregătitor care vizează să parcurgă în România studii de licenţă/ master/doctorat/ specializare.

 

 TAXA DE ȘCOLARIZARE

 

Taxa de școlarizare pentru pentru cetățenii străini din țările non - UE la programe de studii licență/master/doctorand este stabilită conform Ordonanței Nr. 22 din 29 august 2009.

(link către Programele de studii)

 • Taxa de școlarizare pentru studii de licență/master/doctorat pentru cetățenii străini din state terțe UE este de 1980 Euro / an universitar, pentru cursuri de zi (curs intensiv de 25 ore pe săptămână, timp de două semestre).

 • Taxa de școlarizare pentru studii postliceale/liceale pentru cetățenii străini din state terțe UE este de 1620 Euro / an universitar, pentru cursuri de zi. (curs intensiv de 25 ore pe săptămână, timp de două semestre).

Taxa de școlarizare pentru cetățenii străini din state terțe UE se va achita în următorul cont bancar:

 • BANCA: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ -PITEȘTI, Argeș, Bd. Republicii Nr. 83

 • SWIFT: RNCB ROBU

 • IBAN: RO77RNCB0022013617440040 (cont pentru plată taxă în EURO)

 • BENEFICIAR: UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI, Argeș, Str. Târgu din Vale Nr. 1

 • CUI: 4122183

 

 • Taxa de școlarizare pentru studii de licență/master/doctorat/preuniversitar pentru cetățenii străini din state membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European și din Confederaţia Elveţiană este de 3400 lei / an universitar, pentru cursuri de zi. (curs intensiv de 25 ore pe săptămână, timp de două semestre).

Taxa de școlarizare pentru cetățenii străini din statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European și din Confederaţia Elveţiană se va achita în următorul cont bancar:

 

BANCA: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ -PITEȘTI Argeș, Bd. Republicii Nr. 83

SWIFT: RNCB ROBU

IBAN: RO63RNCB0022013617440001 (cont pentru plata în LEI)

TREZORERIA PITEȘTI: RO78TREZ04620F330500XXXX

BENEFICIAR: UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI, Argeș, Str. Târgu din Vale Nr. 1

CUI: 4122183

 

sau direct la Casieria Universității din Pitești:

Str. Târgu din Vale Nr. 1, Pitești, Argeș, cod postal 110040, Camera 25

 

DATA LIMITĂ DE ÎNMATRICULARE: 20 DECEMBRIE 2021

 

REGLEMENTĂRI

ORDIN Nr. 3873 din 05.05.2017 pentru modificarea Ordinului Nr. 6156/2016 din 22 decembrie 2016 privind organizarea şi desfăşurarea anului pregătitor de limbă română pentru cetăţenii străini

Metodologie de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini începând cu anul școlar/universitar 2017/2018 Anexă la OMEN  Nr. 3.473 din 17 martie 2017

Ordonanța nr. 22 din 29 august 2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de școlarizare, în valută, a cetățenilor care studiază pe cont propriu în România

 

Arhivă metodologii admitere:

OM 6000_15.10.2012 admirere studii cetateni non UE
Metodologie admirere studii cetateni non UE martie 2013
OMECS 3782 metodologie admirere studii cetateni non UE 2015
Metodologie admirere studii cetateni non UE  2015

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.