Româna         English         Français        

Universitatea din Pitesti

Descriere procedură

 

Prezenta procedură stabilește modalitatea prin care se realizează recunoașterea automată, de către Universitatea din Pitești a diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate, în conformitate cu prevederile Ordinului MENCȘ nr. 5923 din 6 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate. Prezenta procedură se aplică titularilor diplomelor de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute la:

a) instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană;

b) instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare incluse în Lista universităților de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice, actualizată periodic;

c) instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare care fac obiectul unei convenții internaționale de recunoaștere reciprocă, încheiate la nivel interguvernamental sau interuniversitar.

Toți solicitanții care nu se încadrează într-una dintre situațiile menționate mai sus, se vor adresa direct Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED) din cadrul ministerului de resort

Recunoașterea de către Universitatea din Pitești a diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate, în condițiile prezentei proceduri,  se realizează în baza depunerii de către persoanele interesate a unui dosar de recunoaștere.

 

Căi de atac

 

Contestația se depune la Universitatea din Pitești, Compartimentul Studii doctorale în termen de 15 zile lucrătoare. Ulterior decizia definitivă a universităţii poate fi atacată la instanţele de judecată.

 

Dosarul solicitantului se depune pe e-mail la Compartimentul Studii doctorale sau prin platforma Portal Contact Unic Electronic prin link-ul https://edirect.e-guvernare.ro

 

Documente necesare

 

  • Cerere de recunoaștere;
  • Act de identitate și dovada schimbării numelui (dacă este cazul) - în copie „CONFORM CU ORIGINALUL” pentru cetățenii români și în copie și traducere legalizată pentru cetățenii străini;
  • Diploma de doctor, în copie xerox „CONFORM CU ORIGINALUL” însoţită de: a) traducere legalizată, autentificată cu Apostila de la Haga pentru statele care sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga; b) supralegalizare sau adeverința de autenticitate emisă de către autoritățile competente din țara de proveniență, pentru statele care nu sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga;
  • CV, lista publicațiilor și contribuțiile științifice.
  • Un exemplar al tezei de doctorat.

 

Acte normative

 

- ORDIN MENCS nr. 5923 din 6 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate;

- Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale;

 

Vizualizați aici procedura completă:

Procedură privind recunoașterea automată în cadrul Universității din Pitești a diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate

 

Date de contact

 

Str. Târgu din Vale nr. 1,

110040 Pitești

Telefon: 0348453102

Fax: 0348453123

E-mail: rectorat@upit.ro

 

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.