Româna         English         Français        

Universitatea din Pitesti

Formulare înscriere la concurs

 

 

 

 

Rezultatul obţinut în urma selecţiei pentru ocuparea postului vacant de Tehnician I M, din cadrul Facultății de Mecanică și Tehnologie

__________________________________________________________________________

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de Secretar II M, studii medii absolvite cu diplomă de bac sau echivalentă din cadrul Facultăţii de Mecanică și Tehnologie

___________________________________________________________________________

Rezultatul obţinut la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Administrator Patrimoniu Debutant S, din cadrul Serviciului Administrativ – Corp B

Rezultatul obţinut la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Secretar II M din cadrul Facultăţii de Mecanică și Tehnologie

Rezultatul obţinut la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Administrator Patrimoniu III S, din cadrul Biroului Achiziții

___________________________________________________________________________

Rezultatul contestației depuse cu numărul de înregistrare 3858 din data de 30.03.2021

__________________________________________________________________________

Rezultatul obţinut la interviul organizat pentru ocuparea postului vacant de Secretar II M din cadrul Facultăţii de Mecanică și Tehnologie

Rezultatul obţinut la interviul organizat pentru ocuparea postului vacant de Administrator Patrimoniu III S, din cadrul Biroului Achiziții.

Rezultatul obţinut la interviul organizat pentru ocuparea postului vacant de Administrator Patrimoniu Debutant S, din cadrul Serviciului Administrativ – Corp B

  

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de Tehnician I M, studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă din cadrul Facultăţii de Mecanică și Tehnologie.

Rezultatul contestației depuse cu numărul de înregistrare 3585 din data de 22.03.2021

Rezultatul obţinut la proba scrisă, în urma contestaíei, a concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de Secretar II M, din cadrul Facultăţii de Mecanică și Tehnologie.

Rezultatul obținut la proba scrisă a concursului organizat pentru ocuparea postului de Administrator Patrimoniu Debutant S - Corp B

Rezultatul obținut la proba scrisă a concursului organizat pentru ocuparea postului de Secretar II M din cadrul Facultății de Mecanică și Tehnologie

Rezultatul obţinut la proba scrisă a concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de ADMINISTRATOR PATRIMONIU III S, din cadrul Biroului Achiziții

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rezultatul obținut în urma selecției dosarelor candidaților pentru ocuparea postului vacant de Secretar II M,

din cadrul Facultății de Mecanică și Tehnologie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rezultatul obţinut în urma selecţiei dosarelor candidaţilor pentru ocuparea postului vacant de Administrator Patrimoniu Debutant S, din cadrul Serviciului Administrativ-Corp.B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rezultatul obţinut în urma selecţiei dosarelor candidaţilor pentru ocuparea postului vacant de Administrator Patrimoniu III S, din cadrul Biroului Achiziții

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

===================================================================================================================================

Anunt organizare concurs Administrator patrimoniu III S

Anunt organizare concurs Administrator patrimoniu debutant S

Anunt organizare concurs Secretar II M

==================================================================================================================================

Rezultatul obţinut la concursul organizat pentru ocuparea postului de Administrator patrimoniu Debutant S

Rezultatul obţinut la concursul organizat pentru ocuparea postului de Secretar III S

Rezultatul obţinut la interviu a concursului organizat pentru ocuparea postului de Administrator patrimoniu Debutant S

Rezultatul obținut la interviu a concursului organizat pentru ocuparea postului de Secretar III S

Rezultatul obținut la proba scrisă a concursului organizat pentru ocuparea postului de Secretar III S

Rezultatul obținut la proba scrisă a concursului organizat pentru ocuparea postului de Administrator patrimoniu Debutant S

==================================================================================================================================

PROMOVĂRI

Anunt Promovare Tehnician III M

Anunt Promovare Administrator patrimoniu I S

Anunt Promovare Administrator financiar I S

Anunt Promovare Administrator patrimoniu III S

Anunt Promovare Bibliotecar I S

Anunt Promovare Secretar I S

Anunt Promovare Administrator financiar III S

Anunt Promovare Secretar I S

Anunt Promovare Secretar II S

Anunt Promovare Laborant II S

Anunt Promovare Consilier Juridic II S

REZULTATE PROMOVĂRI

1. Rezultate promovari 2021 (Administrator financiar I S, Administrator patrimoniu I S, Administrator patrimoniu III S, Bibliotecar I S)

2. Rezultat promovare 2021 Tehnician III

3. Rezultat promovare 2021 Administrator financiar III S

4. Rezultat promovare 2021 Secretar I S

5. Rezultat promovare 2021 Secretar II S

6. Rezultat promovare 2021 Secretar I S

7. Rezultat promovare 2021 Laborant II S

==================================================================================================================================

REZULTATUL obţinut în urma contestării selecției dosarului nr. 575 din data de 28.01.2021, pentru ocuparea postului vacant de Administrator Patrimoniu Debutant S din cadrul Serviciului Administrativ /D. A/ D.G.A.

==================================================================================================================================

REZULTATUL obţinut în urma selecţiei dosarelor candidaţilor pentru ocuparea postului vacant de Administrator Patrimoniu Debutant S din cadrul Serviciului Administrativ /D. A/ D.G.A

REZULTATUL obţinut în urma selecţiei dosarelor candidaţilor pentru ocuparea postului vacant de Secretar III S din cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi Psihologie

==================================================================================================================================

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI (UPIT) organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de Administrator Patrimoniu Debutant S, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în cadrul Serviciului Administrativ /D.A/ D.G.A.

==================================================================================================================================

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI (UPIT) organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de Secretar III S, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă din cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi Psihologie

==================================================================================================================================

Publicarea posturilor didactice vacante, sem. I, 2020-2021  în Monitorul Oficial, partea a III-a, nr. 782/24.11.2020

Calendarul desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare, sem. I, anul universitar 2020-2021

- Metodologie privind concursul de ocupare a posturilor didactice vacante UPIT

- Lista posturilor didactice vacante in sem. I, 2020-2021

- Comisia de concurs si comisia de solutionare a contestatiilor

poz.11, conferentiar universitar-departamentul de Stiinte ale naturii, Facultatea de Stiinte, Educatie fizica si Informatica - lect. Mihaescu Cristina Florina

- Anexa 4

CV 

poz.13, conferentiar universitar-departamentul de Educatie fizica si sport, Facultatea de Stiinte, Educatie fizica si Informatica - Potop Vladimir

- Anexa 4

CV 

_______________________________________________________________________________________________

Rezultatelor concursului posturi vacante cadre didactice sem I 2020-2021

==================================================================================================================================

REZULTATUL obţinut la proba scrisă pentru ocuparea postului vacant de Administrator Patrimoniu Debutant S în subordinea Directorului General Administrativ

==================================================================================================================================

REZULTATUL obţinut în urma selecţiei dosarelor candidaţilor pentru ocuparea postului vacant de Administrator Patrimoniu Debutant S în subordinea Directorului General Administrativ

==================================================================================================================================

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de Administrator Patrimoniu Debutant S

==================================================================================================================================

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de conducere Director General Administrativ, studii superioare în subordinea Rectorului.

Rezultatul obținut după selecția dosarelor pentru ocuparea postului vacant de conducere Director General Administrativ

Rezultatul obținut la proba scrisă a concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de conducere Director General Administrativ

Rezultatul obținut la interviul pentru ocuparea postului vacant de conducere Director General Administrativ

Rezultatul final obținut pentru ocuparea postului vacant de conducere Director General Administrativ

 

==================================================================================================================================

Anunt scoatere la concurs post Director CSUD UPIT

==================================================================================================================================

Candidații înscriși la Concursul pentru ocuparea funcției de director al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) din cadrul IOSUD – UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

1. Prof. Dr. rer. nat. Marian ENĂCHESCU

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Posturile   didactice    vacante   propuse   a  fi scoase   la  concurs au fost  publicate  in Monitorul   Oficial,  Partea  a III-a  nr.  306/15.04.2020.

- Lista posturi didactice scoase la concurs;

- Extras Metodologie de ocupare prin concurs a posturilor didactice si de cercetare 

- Calendarul concursului. 

- Comisii posturi vacante sem II 2019 - 2020

_______________________________________________________________________________________________

Posturile   didactice    vacante   propuse   a  fi scoase   la  concurs au fost  publicate  in Monitorul   Oficial,  Partea  a III-a  nr.  306/15.04.2020.

 • candidatul lect.univ.dr. Șuțan Nicoleta Anca, poz. 10, conferențiar, Departamentului Științe ale Naturii al Facultății Științe, Educație Fizică și Informatică;

CV,  Anexa 4

 • candidatul CS III Ghiță Gabriel Florin, poz. 14, lector, Departamentului Ingineria mediului și științele ingineriei aplicate al Facultății Științe, Educație Fizică și Informatică;

CV,  Anexa 4

 • candidatul Pîrvu Daniel, poz. 25, lector, Departamentului Educație fizică și sport al Facultății Științe, Educație Fizică și Informatică;

CV,  Anexa 4

 • candidatul asist.univ.dr. Vișan Paul Florinel, poz. 25, lector, Departamentului Educație fizică și sport al Facultății Științe, Educație Fizică și Informatică;

CV,  Anexa 4

 • candidatul șl.univ.dr.ing. Belu Nadia, poz. 11, conferențiar, Departamentului Fabricație și management industial al Facultății de Mecanică și Tehnologie;

CV,  Anexa 4

 • candidatul Arva Mihai Cătălin, poz. 35, asistent, Departamentului de Electronică, Calculatoare și Inginerie electrică al Facultății de Electronică, Comunicații și Calculatoare;

CV,  Anexa 4

 • candidatul lect.univ.dr.  Mazilescu Gheorghiță Sorin, poz. 12, conferențiar, Departamentului de Științe ale educației al Facultății de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie;

CV,  Anexa 4

 • candidatul Dumitrescu Bogdan Mihail, poz. 55, asistent, Departamentului Limbă și literatură, istorie și arte al Facultății de Teologie, Litere, Istorie și Arte;

CV,  Anexa 4

 • candidatul Modrescu Constantin Cristian, poz. 63, asistent, Departamentului Limbă și literatură, istorie și arte al Facultății de Teologie, Litere, Istorie și Arte;

CV,  Anexa 4

 • candidatul lect.univ.dr. Ivan Mirela Valerica, poz. 11, conferențiar, Departamentului Limbi străine aplicate al Facultății de Teologie, Litere, Istorie și Arte;

CV,  Anexa 4

_______________________________________________________________________________________________________________

Rezultatele concursului pentru ocuparea posturilor vacante cadre didactice sem II 2019-2020

 

********************************************************************************************************************************************************************

REZULTATUL obţinut la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Șef Serviciu din cadrul Serviciului Privat pentru Situații de Urgență, aflat în subordinea Directorului Administrativ.

_________________________________________________________________________________________________________________

REZULTATUL obţinut la interviul organizat pentru ocuparea postului vacant de Șef Serviciu din cadrul Serviciului Privat pentru Situații de Urgență, aflat în subordinea Directorului Administrativ

_________________________________________________________________________________________________________________

REZULTATUL obţinut la proba scrisă a concursului organizat pentru ocuparea postului de Șef Serviciu din cadrul Serviciului Privat pentru Situații de Urgență, aflat în subordinea Directorului Administrativ

_________________________________________________________________________________________________________________

REZULTATUL obţinut în urma selecţiei dosarelor candidaţilor pentru ocuparea postului vacant de Șef Serviciu din cadrul Serviciului Privat pentru Situații de Urgență, aflat în subordinea Directorului Administrativ.

 

Universitatea din Piteşti,

SERV.  RESURSE UMANE SALARIZARE – Camera 30

AVÂND ÎN VEDERE INSTITUIREA STĂRII DE URGENȚĂ PE TERITORIUL ROMÂNIEI PRECUM ȘI NECESITATEA LUĂRII MĂSURILOR PENTRU PREVENIREA RĂSPÂNDIRII NOULUI CORONAVIRUS (COVID-19), DOSARELE PENTRU POSTUL VACANT DE ȘEF SERVICIU DIN CADRUL SERVICIULUI PRIVAT PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AFLAT ÎN SUBORDINEA DIRECTORULUI ADMINISTRATIV SE DEPUN ZILNIC (LUNI-VINERI), LA CAMERA 30, ÎNTRE ORELE 12-14.

RECTOR,

Conf. univ. dr. ing. DUMITRU CHIRLEȘAN

_________________________________________________________________________________________________________________

ANUNȚ SUSPENDARE CONCURS

_________________________________________________________________________________________________________________

REZULTATUL obţinut în urma selecţiei dosarelor candidaţilor pentru ocuparea postului vacant de Consilier III S din cadrul Compartimentului GDPR

_________________________________________________________________________________________________________________

Anunt Post vacant pentru Șef Serviciu din cadrul Serviciului Privat pentru Situații de Urgență, aflat în subordinea Directorului Administrativ

_________________________________________________________________________________________________________________

REZULTATUL obţinut la examenul de promovare profesională a doamnei Ciobanu Geta Lavinia pe postul de Laborant II S

_________________________________________________________________________________________________________________

REZULTATUL obţinut la concursul organizat ocuparea posturilor: Administrator financiar III S și Admnistrator financiar Debutant S 

_________________________________________________________________________________________________________________

REZULTATUL obţinut la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de TEHNICIAN DEBUTANT în cadrul Facultății de Mecanică și Tehnologie, departamentul de Fabricație și Management Industrial

_________________________________________________________________________________________________________________

REZULTATUL obţinut la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de SECRETAR DEBUTANT S - din cadrul Colegiului Terțiar Nonuniversitar

_________________________________________________________________________________________________________________

REZULTATUL obţinut la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de ADMINISTRATOR PATRIMONIU I S – din cadrul Compartimentului Tehnic și Investiții

_________________________________________________________________________________________________________________

REZULTATUL obţinut la interviul organizat pentru ocuparea posturilori: Administrator financiar III S și Admnistrator financiar Debutant S 

_________________________________________________________________________________________________________________

REZULTATUL obţinut la interviul organizat pentru ocuparea postului vacant de TEHNICIAN DEBUTANT în cadrul Facultății de Mecanică și Tehnologie, departamentul de Fabricație și Management Industrial

_________________________________________________________________________________________________________________

REZULTATUL obţinut la interviul organizat pentru ocuparea postului vacant de SECRETAR DEBUTANT S - din cadrul Colegiului Terțiar Nonuniversitar

_________________________________________________________________________________________________________________

REZULTATUL obţinut la interviul organizat pentru ocuparea postului vacant de ADMINISTRATOR PATRIMONIU I S – din cadrul Compartimentului Tehnic și Investiții

_________________________________________________________________________________________________________________

REZULTATUL obţinut la concursul organizat pentru ocuparea postului de Informatician debutant S din cadrul C.T.I.C.I.

_________________________________________________________________________________________________________________

Anunt Post vacant de Consilier III S-GDPR

_________________________________________________________________________________________________________________

REZULTATUL obţinut la proba scrisă a concursului organizat pentru ocuparea postului de Administrator financiar III S

_________________________________________________________________________________________________________________

REZULTATUL obţinut la proba scrisă a concursului organizat pentru ocuparea postului de Administrator financiar deb. S

_________________________________________________________________________________________________________________

REZULTATUL obţinut la proba scrisă a concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de ADMINISTRATOR PATRIMONIU I S – din cadrul Compartimentului Tehnic și Investiții

_________________________________________________________________________________________________________________

ANUNȚ Examen de promovare

_________________________________________________________________________________________________________________

REZULTATUL obţinut la proba practică a concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de TEHNICIAN DEBUTANT în cadrul Facultății de Mecanică și Tehnologie, departamentul de Fabricație și Management Industrial

_________________________________________________________________________________________________________________

REZULTATUL obţinut la proba scrisă a concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de TEHNICIAN DEBUTANT în cadrul Facultății de Mecanică și Tehnologie, departamentul de Fabricație și Management Industrial

_________________________________________________________________________________________________________________

REZULTATUL obţinut la proba scrisă a concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de SECRETAR DEBUTANT S - din cadrul Colegiului Terțiar Nonuniversitar

_________________________________________________________________________________________________________________

REZULTATUL obţinut la proba scrisă/practică a concursului organizat pentru ocuparea postului de Informatician debutant S

_________________________________________________________________________________________________________________

REZULTATUL obţinut în urma selecției dosarelor candidaților pentru ocuparea posturilor vacante de Administrator financiar deb. S și Administrator financiar III S

REZULTATUL obţinut în urma selecției dosarelor candidaților pentru ocuparea postului vacant de Informatician deb.S din cadrul Centrului TIC și Informatizare

REZULTATUL obţinut în urma selecţiei dosarelor candidaţilor pentru ocuparea postului vacant de TEHNICIAN DEBUTANT cadrul Facultății de Mecanică și Tehnologie, departamentul de Fabricație și Management Industrial

REZULTATUL obţinut în urma selecţiei dosarelor candidaţilor pentru ocuparea postului vacant de  SECRETAR DEBUTANT S - din cadrul Colegiului Terțiar Nonuniversitar

REZULTATUL obţinut în urma selecţiei dosarelor candidaţilor pentru ocuparea postului vacant de  ADMINISTRATOR PATRIMONIU I S – din cadrul Compartimentului Tehnic și Investiții

_________________________________________________________________________________________________________________

Anunt Post vacant de Secretar Debutant S

Anunt Post vacant de Tehnician debutant

Anunt Post vacant de Informatician debutant S

Anunt Post vacant de Administrator Patrimoniu I S

Anunt Post vacant de Administrator financiar debutant

Anunt Post vacant Administrator Financiar III S

_________________________________________________________________________________________________________________

REZULTATUL obţinut la concursul organizat ocuparea postului de Secretar III S

_________________________________________________________________________________________________________________

REZULTATUL obţinut la interviul organizat pentru ocuparea postului de Secretar III S

_________________________________________________________________________________________________________________

 Rezultatele concursului de ocupare a posturilor didactice si de cercetare

_________________________________________________________________________________________________________________

REZULTATUL obţinut la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de INGINER DEBUTANT S din cadrul Facultății de Mecanică și Tehnologie, departamentul de Autovehicule și Transporturi.

_________________________________________________________________________________________________________________

REZULTATUL obţinut la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de CONSILIER JURIDIC DEBUTANT S din cadrul Biroului Achiziții Publice, aflat în subordinea Direcției General Administrative.

_________________________________________________________________________________________________________________

REZULTATUL obţinut la proba scrisă a concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de SECRETAR III S – gestiune studenți, din cadrul Facultății de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie/Direcția Secretariat General (D.S.G).

_________________________________________________________________________________________________________________

REZULTATUL obţinut la interviul organizat pentru ocuparea postului vacant de CONSILIER JURIDIC DEBUTANT S din cadrul Biroului Achiziții Publice, aflat în subordinea Direcției General Administrative

_________________________________________________________________________________________________________________

REZULTATUL obţinut la interviul organizat pentru ocuparea postului vacant de INGINER DEBUTANT S din cadrul Facultății de Mecanică și Tehnologie, departamentul de Autovehicule și Transporturi

_________________________________________________________________________________________________________________

REZULTATUL obţinut în urma selecţiei dosarelor candidaţilor pentru ocuparea postului vacant de SECRETAR III S

_________________________________________________________________________________________________________________

REZULTATUL obţinut la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de INGINER SPECIALIST IA S din cadrul CRC&D-AUTO.

_________________________________________________________________________________________________________________

REZULTATUL obţinut în urma selecţiei dosarelor candidaţilor pentru ocuparea postului vacant de de TEHNICIAN I M (studii medii) în cadrul Facultății de Mecanică și Tehnologie, departamentul de Fabricație și Management Industrial

_________________________________________________________________________________________________________________

REZULTATUL obţinut la proba scrisă a concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de INGINER DEBUTANT S din cadrul Facultății de Mecanică și Tehnologie, departamentul de Autovehicule și Transporturi

_________________________________________________________________________________________________________________

REZULTATUL obţinut la proba scrisă a concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de CONSILIER JURIDIC DEBUTANT S din cadrul Biroului Achiziții Publice, aflat în subordinea Direcției General Administrative

_________________________________________________________________________________________________________________

REZULTATUL obţinut la interviul organizat pentru ocuparea postului vacant de INGINER SPECIALIST IA S din cadrul CRC&D-AUTO.

_________________________________________________________________________________________________________________

REZULTATUL obţinut la proba scrisă a concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de INGINER SPECIALIST IA S din cadrul CRC&D-AUTO

_________________________________________________________________________________________________________________

Rezutat Contestatie Inginer debutant S

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

Anunt Post vacant de Consilier juridic

Anunt Post vacant de Inginer debutant S

Anunt Post vacant de Secretar III S

Anunt Post vacant de Tehnician IM

____________________________________________________________________________________________________________________

Referitor la:

aprobarea componenței comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru posturile didactice și de cercetare vacante în sem. I al anului universitar 2019-2020

*************************************************************************************************************************************************************************************************************************

 • candidatul lect.univ.dr. Păunescu Alina, poz. 9, conferențiar, Departamentului Științe ale Naturii al Facultății Științe, Educație Fizică și Informatică;

CVAnexa 4

 • candidatul lect.univ.dr. Ţânţu Marilena Monica, poz. 11, conferențiar,

Departamentului de Asistență Medicală și Kinetoterapie al Facultății Științe, Educație Fizică și Informatică:

CVAnexa 4

 • candidatul dr.ing. Oprea Mihaela Ileana, poz. 15, lector, Departamentului de Ingineria mediului și științele inginerești aplicate al Facultății Științe, Educație Fizică și Informatică;

CVAnexa 4

 • candidatul conf.univ.dr. abilitat Bălilescu Mihaela Loredana, poz. 1, profesor, Departamentului de Matematică-Informatică al Facultății Științe, Educație Fizică și Informatică;

CVAnexa 4

 • candidatul asist.univ.dr. Enache Ion Sebastian, poz. 26, lector, Departamentului de Educație fizică și sport al Facultății Științe, Educație Fizică și Informatică;

CVAnexa 4

 • candidatul ş.l.univ.dr. ing. Mitran Gabriela, poz. 13, conferențiar, Departamentului Autovehicule și transporturi al Facultății de Mecanică și Tehnologie;

CVAnexa 4

 • candidatul ş.l.univ.dr. fiz. Ducu Marian Cătălin, poz. 10, conferențiar, Departamentului Autovehicule și transporturi al Facultății de Mecanică și Tehnologie;

CVAnexa 4

 • ş.l.univ.dr. ing. Enescu Florentina Magda, poz. 14, conferențiar, Departamentului de Electronică, calculatoare și inginerie electronică al Facultății de Electronică, Comunicații și Calculatoare;

CVAnexa 4

 • asist.univ.dr. Ionescu Ancuţa, poz. 39, lector, Departamentului de Științe ale educației al Facultății de Ştiinţe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie;

CVAnexa 4

 • lect.univ.dr. Ionescu Ana-Maria, poz. 10, conferențiar, Departamentului de Limbi Străine Aplicate al Facultății de Teologie, Litere, Istorie şi Arte;

CVAnexa 4

 • candidatul pr. conf.univ.dr. Brînzea Nicolae, poz. 2, profesor, Departamentului de Teologie al Facultății de Teologie, Litere, Istorie şi Arte;

CVAnexa 4

 • candidatul dr. fiz. Moga Sorin Georgian, poz. 21, Cercetător științific gradul III, Centrul regional de cercetare-dezvoltare pentru materiale, procese și produse inovatoare destinate industriei de automobile.

                 CV; Anexa 4

_________________________________________________________________________________________________________________

Posturile   didactice    vacante   propuse   a  fi scoase   la  concurs au fost  publicate  in Monitorul   Oficial,  Partea  a III-a  nr.  1400/26.11.2019.

1 Lista posturilor didactice si de cercetare scoase la concurs, sem. I, 2019-2020 https://www.upit.ro/_document/36001/lista_posturilor_didactice_si_de_cercetare_scoase_la_concurs_sem_i_2019-2020.pdf

2. Extras din Metodologia privind concursul   pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante din UPIT

3. Calendarul concursului

*************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.