Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

 

   

Înfiinţată în 1969, Facultatea de Mecanică şi Tehnologie oferă în prezent, în cadrul domeniului fundamental Ştiinţe Inginereşti, patru programe universitare de licenţă, şase programe de master şi doctorat în patru domenii doctorale. Facultatea şi-a probat competenţa prin formarea profesională a numeroase generaţii de specialişti, prin transmiterea cunoştinţelor, prin contribuţia la îmbogăţirea patrimoniului cunoaşterii şi la dezvoltarea performanţelor cadrelor didactice şi a personalului de cercetare. Facultatea dispune de un corp profesoral format din  9 profesori universitari, 14 conferenţiari, 15 şefi de lucrări şi 2 asistenţi universitari. Din punct de vedere al programelor de studii, facultatea îmbină profilul ingineresc cu profilul economic, urmărind o flexibilizare modulară a programelor de studii în cadrul aceluiaşi domeniu. Dotarea materială permite orientarea către formarea profesional ştiinţifică şi cercetarea de vârf, urmărindu-se astfel dezvoltarea pregătirii universitare prin studii de master şi doctorat.

 

Studii universitare de licenţă – ingineri 4 ani, în domeniile / specializările:

Studii universitare de masterat, în domeniile / specializările: