Româna         English         Français        

Universitatea din Pitesti

SCOALA DOCTORALA INTERDISCIPLINARA 2021

    Școlile doctorale din UPIT sunt atestate ca făcând parte din cadrul IOSUD - UPIT, prin OMENCS nr. 5382/2016 din 29.09.2016 privind funcţionarea şcolilor doctorale în anul universitar 2016-2017. În anul universitar 2020-2021 s-a realizat reorganizarea şcolilor doctorale din cadrul UPIT, prin Hotărârea Senatului UPIT. 32/29.03.2021 ( Comasare scoli doctorale Interdisciplinara) școlile doctorale de Biologie, Matematică, Informatică și Inginerie Mecanică fiind comasate în Școala Doctorală Interdisciplinară.

 

    Școala doctorală Interdisciplinară este organizată şi îşi desfăşoară activităţile pe baza Regulamentului de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat în Şcoala doctorală Interdisciplinară din cadrul IOSUD Universitatea din Piteşti.

     Structura de conducere fiind formată din Directorul SDI şi Consiliul Şcolii Doctorale Interdisciplinară (CSDI).

     În cadrul Școlii Doctorale Interdisciplinară, conducătorii științifici de doctorat și studenții-doctoranzi activează în domeniile de doctorat: Ingineria materialelor, Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale, Inginerie Industrială, Inginerie Mecanică, Matematică, Informatică şi Biologie, acestea fiind 7 dintre cele 10 domenii de doctorat din cadrul UPIT.

     Desfășurarea activităților în cadrul programelor de studii de doctorat se face cu respectarea prevederilor Regulamentului privind activitățile profesionale ale studiilor universitare de doctoratRegulamentului privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat în cadrul IOSUD UPIT  şi a Metodologiei privind susținerea examenelor, proiectelor de cercetare și rapoartelor pentru studiile universitare de doctorat în cadrul Universităţii din Pitești.

 

Cele două componente ale planului de învăţământ sunt detaliate în Anexa la Contractul de studii doctorale - Plan de pregătire prin studii universitare de doctorat, pentru fiecare doctorand în parte.

 

Studiile universitare de doctorat se încheie cu elaborarea şi susţinerea publică a tezei de doctorat, care, pentru doctoratul ştiinţific,  trebuie să fie rezultatul activităţii proprii de cercetare ştiinţifică a studentului-doctorand şi să conţină rezultate originale în domeniul cunoaşterii ştiinţifice (Art. 72 (2) din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat în cadrul IOSUD Universitatea din Piteşti

 

În vederea standardizării instituţionale, Şcoala doctorală Interdisciplinară a realizat reguli de elaborare şi redactare a tezei de doctorat,  (Reguli de elaborare și redactare a tezei de doctorat), prin care se precizează: simboluri de identitate vizuală, structura formală a tezei, standardul de redactare a referinţelor bibliografice, alte elemente de structură și formatare grafică. Studentul – doctorand are obligația respectări acestora la elaborarea tezei. Teza de doctorat poate fi redactată în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională.

 

Desfăşurarea finalizării studiilor universitare de doctorat şi susţinerea publică a tezei sunt reglementate prin Metodologia de finalizare studii doctorale şi sustinere a tezei de doctorat în cadrul Universităţii din Piteşti.

 

Domenii doctorat 

 

 

Consiliul Școlii Doctorale

Director Prof.univ.dr.ing.habil. Nicolae Doru STĂNESCU, responsabil domeniu Inginerie mecanică

Membri:

Prof.univ.dr.ing.habil. Eduard-Laurențiu NIȚU, responsabil domeniu Inginerie industrială

Prof.univ.dr.ing.habil. Adriana-Gabriela PLĂIAȘU, responsabil domeniu Ingineria materialelor

ing. Niculae BOICEA

drd. Claudiu MALEA

La nivelul Școlii Doctorale Interdisciplinară este constituită Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității – CEAC –SDI ( Hotărârea Senatului UPIT cu privire  la Comisia EAC_SDI), cuprinzând responsabili de domenii doctorale, reprezentant al mediului socio-economic și reprezentant al studenților doctoranzi. Aceasta elaborează anual: Planul anual de activități privind asigurarea și evaluarea calității ( Plan anual de activități privind asigurarea si evaluarea calității) și Planul de audit intern al calității la nivelul Școlii Doctorale Interdisciplinară ( Plan de audit intern al calității la nivelul SDI), avizate de directorul școlii doctorale.

 

Componență CEAC - SDI 

Președinte: Prof.univ.dr.ing.habil. Adriana-Gabriela PLĂIAȘU

Membri:

Prof.dr.ing. Gheorghe GAVRILOAIA

Prof.univ.dr.habil. Loredana BĂLILESCU

Drd.ing. Ștefana BĂJENARU

 

ADMITERE 2021

Concursul de admitere la studii universitare de doctorat conţine o probă de specialitate, specifică domeniului de studiu 

-           Proba specifică pentru concursul de admitere la studiile doctorale corespunzătoare domeniului de doctorat se susţine în faţa unei comisii 

-           Proba de specialitate pentru admiterea la doctorat constă din prezentarea orală a preocupărilor proprii de cercetare ştiinţifică, a bibliografiei studiate şi a unei direcții în care ar urma să fie finalizată teza de doctorat. Această prezentare este urmată de o discuție clarificatoare cu membrii comisiei de admitere la studiile universitare de doctorat 

 

FORMULARE UTILE

REGULAMENTE ȘI LEGISLAȚIE NAȚIONALĂ

 

Actualizare informații: 01.09.2021

 

SCOALA DOCTORALA INTERDISCIPLINARA 2016-2021

 

Obiectiv: organizarea studiilor universitare de doctorat științific în trei domenii prin pregătire universitară avansată și individuală de cercetare științifică, sub coordonarea unui conducător științific afiliat la UPIT sau în cotutelă.

Cadru normativ: Legea educației naționale nr. 1/2011; Legea 87/2006; H.G. 68/2011 și Ordinul nr. 5382/2016 emis de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice.

Domenii doctorat 

Documente interne

 

Plan de învățămînt

ORAR

 

Consiliul Școlii Doctorale

Director Prof.univ.dr.ing. Gheorghe GAVRILOAIA

Membri:

Prof.univ.dr.ing. Marioara ABRUDEANU

Prof.univ.dr.ing. Ioan LIȚĂ

Prof.univ.dr.ing. Eduard-Laurențiu NIȚU

Pr.ing. Maria ROTH

Dr.ing. Cornel TĂLPALARIU

Drd. ing. Laura TEODORESCU

Drd.ing. Nicolae DINU

 

 

Admitere 2018

  • Admitere se face prin concurs, sub forma unui colocviu susținut în fața comisiei de specialitate numită prin ordinul rectorului.

Locurile bugetate alocate pentru anul universitar 2018-2019 sunt repartizate astfel:

  • 1 loc subvenționat și cu bursă pentru pregătire în cotutelă la ingineria materialelor;
  • 1 loc subvenționat la inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale;
  • 1 loc subvenționat și cu bursă la inginerie industrială.

 

Admitere 2019

  • Admiterea se face prin concurs, sub forma unui colocviu susținut în fața comisiilor de specialitate numite prin ordinul rectorului.

 

Locurile bugetate alocate pentru anul universitar 2019-2020 sunt repartizate astfel:

  • 1 loc subvenționat si cu bursă - la ingineria materialelor;
  • 1 loc subvenționat - la ingineria materialelor;

2 locuri subvenționate - la inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

 

Contact

  • Secretariat general IOSUD:

Informatiile sunt actualizate la: 05.06.2019

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.