Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

Program Pregătitor de limba română pentru cetățenii străini

Sistemul național de învățământ este deschis - în conformitate cu legislația- de asemenea pentru cetățenii străini. Înscrierea acestora în cadrul sistemului de învățământ românesc este realizată - privitor la activitățile didactice - în baza acelorași norme și reglementări care sunt valabile pentru cetățenii români - elevi, studenți, respectiv persoane înscrise pentru studii postuniversitare (metodologie admitere studenți străiniEN, FR). În acest context sunt luate în considerare atât chestiunile privitoare la conținut (planuri și programe educaționale), cât și caracterul administrativ ( transferuri, examene etc).

Cursul de limba română ca limbă străină în anul pregătitor se adresează studenților cetățeni străini care doresc să urmeze ulterior cursuri  universitare sau post-universitare (master și doctorat)  în România.

PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT 2022-2023

PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT 2021-2022

PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT 2020-2021

PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT 2019-2020

PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT 2018-2019

CONDIȚII DE ADMITERE

Cetățenii non - UE care doresc să studieze în România, trebuie să aplice la Universitatea din Pitești, pentru a li se accepta pre-înscrierea. Ulterior acestei preînscrieri, va fi emisă Scrisoarea de Acceptare de către Ministerul Educației. Documentele de aplicare (vezi mai jos), scanate, trebuie să fie expediate pe email (internationalstudents@upit.ro)  către Universitatea din Pitești, pentru etapa de preînscriere. Universitatea va evalua dosarul cu documentele de aplicare trimise pe email, și va trimite către Ministerul Educației Naționale, în atenția Departamentului General de Relații Internaționale, o scurtă listă cu persoanele care sunt nominalizate să primească Scrisoarea de Acceptare. Odată cu această listă, Universitatea trebuie să trimită o copie a documentelor de aplicare, pentru a putea fi emisă Scrisoarea de Acceptare pentru studiile la care au optat candidații.Departamentului General de Relații Internaționale va emite o Scrisoare de Acceptare pe care o va trimite la Universitatea din Pitești. Ulterior, după ce ați fost acceptați la studii, documentele originale trebuie depuse personal, atunci când aplicați la Universitatea din Pitești. Înainte de sosirea în România, studenții cetățeni străini trebuie să aibă deja trimise către ambasadele / consulatele românești  din propriile țări, documentele de aplicare menționate mai sus. De la ambasadele sau consulatele respective, aceștia trebuie să obțină o viză validă pentru studii pentru România (detalii obținere viză EN, FR). Cetățenii din țările non- UE pot fi înmatriculați pentru studii la Universitatea din Pitești, fără a susține examen de admitere. Admiterea la Universitatea din Pitești se realizează pe baza selectării dosarelor de înscriere.

Pentru etapa de pre-înscriere, sunt necesare a fi trimise pe email (internationalstudents@upit.ro )următoarele Documente de aplicare:

1. Formular de cerere - depus în 2 exemplare (vezi pagina admitere aici);

2. a) Copie legalizată după Diploma de Bacalaureat sau un echivalent al acesteia - pentru studiile universitare;

   b) Copie legalizată a Certificatului de Absolvire - pentru aplicantii postuniversitari sau doctoranzi;

3. Foaie matricolă tradusă în română, engleză sau franceză;

4. Copie legalizată a Cetificatului de Naștere;

5. Copie legalizată după pașaport;

6. Adeverință medicală;

7. Dovada spațiului locativ

8. Fotografii tip pașaport (4 bucăți).

Toate documentele mai sus menționate trebuie să fie însoțite de traducerile legalizate într-o limbă internațională (după cum este cazul), apoi autentificate de către Ambasada României din țara emitentului sau având aplicate Apostila de la Haga (pentru cetățenii UE).

TAXA DE ȘCOLARIZARE

Taxa de școlarizare pentru cetățenii străini din țările non - UE este de 1980 Euro / an universitar, pentru cursuri de zi (curs intensiv de 25 ore pe săptămână, timp de două semestre).

Taxa de școlarizare pentru cetățenii străini din țările UE este aceeași cu cea a studenților români ( 3400 lei/ an universitar)

Taxa de școlarizare se va achita în următorul cont bancar:

BANCA: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ -PITEȘTI

SWIFT:  RNCB ROBU

IBAN: RO77RNCB0022013617440040 (cont pentru plată taxă)

BENEFICIAR: UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

CUI: 4122183

BURSE

Cetățenii din străinătate, pot, de asemenea, să fie acceptați să studieze în baza burselor acordate de România, unilateral, sau în cadrul acordurilor bilaterale, prin intermediul autorităților competente din țările acestora, sau în baza burselor și granturilor oferite de alte state sau de către organizațiile internaționale (detalii obținere burseEN, FR)

SCOPUL CURSULUI

  • dezvoltarea capacităților de citire, scriere, conversație în limba română;
  • studenții cetățeni străini trebuie să ajungă la un nivel mediu ( nivel B2, conform CECR), care să le permită frecventarea cursurilor și seminariilor universitare;
  • dezvoltarea abilităților de comunicare în anumite domenii ( discuții, argumentarea, negocierea informațiilor).

INFORMAȚII CU PRIVIRE LA DOMENIILE ÎN CARE SE OFERĂ LIMBAJE DE SPECIALITATE

  • Limbaj specializat- științe biologice și biomedicale include cunoștințe de biochimie, anatomie și medicină generală.

  • Limbaj specializat-științe umaniste și arte include structuri specifice domeniului științe umaniste și arte-pictură, sculptură, arhitectură, muzică, literatură, filosofie, istorie.

  •  Limbaj specializat-științe inginerești include noțiuni de electronică, electromecanică, ingineria mediului, inginerie mecanică, industria construcțiilor de mașini, ingineria instalațiilor, elemente de telecomunicație, ingineria materialelor.

  •  Limbaj specializat-științe juridice include principii generale ale dreptului, instituțiile statului, sisteme de drept, izvoarele dreptului, drept civil, instituțiile UE, cetățenie, suveranitate

  •  Limbaj specializat-științe economice conține elemente referitoare la structura și organizarea firmelor, finanțe și contabilitate, marketing, mediul de afaceri, management, asigurări, etica în afaceri.

  •  Limbaj specializat-psihologie include cunoștințe referitoare la metode și tehnici de cercetare în psihologie, elemente de psihologie generală, ramuri aplicative psihologiei.

ABSOLVIREA CURSULUI

Examenele de absolvire a studiilor în FSESSP, respectiv pentru specializarea Program pregătitor de limbă română pentru cetăţeni străini se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile PROCEDURII privind ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA FINALIZĂRII STUDIILOR pentru Programul pregătitor de limbă română pentru cetăţeni străini https://www.upit.ro/_document/23800/procedura_privind_organizarea_si_desfasurarea_finalizarii_studiilor_pentru_programul_pregatitor_de_limba_romana_pentru_cetatenii_straini.pdf

CERTIFICAT DE ABSOLVIRE

Certificatele pentru absolvenţii de la Programul pregătitor de limbă română pentru cetăţeni străini, care au promovat examenul de absolvire a studiilor, se eliberează în conformitate cu normele în vigoare (detalii admitere EN, FR)

ALTE INFORMAȚII

Personalul didactic din cadrul Facultății de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie responsabil cu activitățile didactice pentru Programul pregătitor delimba română pentru cetățenii străini, implică studenții cetățeni străini în activități si evenimente socio - culturale: conferințe, călătorii, vizite în locuri de interes, pentru a facilita integrarea lingvistică, socială și culturală a acestora.

CONTACT

Telefon: + 40 348 453 350

Fax:  + 40 348 453 350

Email: internationalstudents@upit.ro

Facebook: http://www.facebook.com/ForeignStudentsDepartment

Website:  https://www.upit.ro/Fsed

Adresă poștală: str. Targu din Vale nr. 1, Pitești, cod poștal 11040, jud. Argeș, România

  • Pliant informativ ( descarca RO, EN, FR )

 

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.