Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

PREZENTAREA PROGRAMULUI DE STUDII DE MASTERAT CONSILIERE EDUCAŢIONALĂ

 

Misiunea programului de masterat este de a asigura formarea şi dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar în vederea dezvoltării competențelor de consiliere educațională.

Programul vizează dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din două perspective: pe de o parte, aprofundarea competențelor didactice la nivelul ariei curriculare Consiliere și orientare (cu caracter obligatoriu în planul-cadru de învățământ); pe de altă parte, prin dobândirea de competenţe complementare în domeniul consilierii educaționale, răspunzând nevoilor de profesionalizare a cadrelor didactice în raport cu cerințele învățământului centrat pe elev. Programul îşi propune o abordare sintetică a problematicii consilierii educaționale în vederea optimizării activităţilor educaţionale din învăţământul preuniversitar.

Obiectivul general al programului de studii:Cunoaşterea conceptelor şi teoriilor moderne în domeniul consilierii educaționale, a principiilor de proiectare, realizare, evaluare a demersului didactic la aria curriculară Consiliere și orientare, precum şi în dezvoltarea competenţelor didactico-metodologice în predarea/ învățarea/ evaluarea conținuturilor ariei curriculare Consiliere și orientare.

OBIECTIVELE programului de master Consiliere educaţională:

Ø  Dezvoltarea capacităţii profesorilor de consiliere educațională a elevilor cu dificultăți de învățare, manifestări comportamentale neadecvate, dificultăți de integrare școlară etc.

Ø  Dezvoltarea capacităţii profesorilor de cunoaştere a comportamentului cognitiv, social, emotional al elevilor

Ø  Dezvoltarea competențelor didactico-metodologice specifice realizării activităților din aria curriculară Consiliere și orientare;

Ø  Formarea abilităţilor de utilizare strategiilor de consiliere şi orientare  în vederea orientării elevilor în carieră

 

Absolventul programului de studii de master Consiliere educaţională are următoarele competenţe în conformitate cu grila de competenţe:

Competenţe profesionale:

- Proiectarea programelor/ activităţilor  specifice Ariei curriculare Consiliere şi orientare

- Implementarea /realizarea programelor/activităţilor  specifice Ariei curriculare Consiliere şi orientare

- Evaluarea programelor/activităţilor specifice Ariei curriculare Consiliere şi orientare

- Gestionarea relaţiilor de comunicare în cadrul grupurilor şcolare/extraşcolare prin utilizarea adecvată a strategiilor de consiliere

- Dezvoltarea personală şi a carierei elevilor prin intermediul strategiilor de consiliere şi orientare

- Elaborarea de analize, studii şi cercetări şi valorificarea acestora în practica profesională

Competenţe transversale:

- Aplicarea valorilor, principiilor şi a normelor de deontologie profesională solicitate de exigenţele etice ale consilierii copiilor şi adulţilor

- Identificarea de strategii de consiliere care să asigure exercitarea rolului de lider la nivelul diferitelor grupuri de profesionişti

- Utilizarea unor practici educative eficiente de învăţare pe tot  parcursul vieţii, în vederea formării şi dezvoltării profesionale continue şi adaptării competenţelor profesionale la dinamica contextului profesional şi social

Pregătirea absolvenţilor programului de studii de master Consiliere educațională le va permite acestora dezvoltarea competenţelor profesiei didactice, prin aprofundarea unor cunoştinţe şi exersarea unor abilităţi specifice domeniului psihoeducaţional şi ocuparea de noi locuri de muncă atât în sistemul de învăţământ preuniversitar - consilieri şcolari (pentru absolvenţii PIPP), consilier educaţionali, consultant în cariera școlară, cât şi în alte domenii care necesită aceste competenţe - referent resurse umane.

 

Ocupaţii posibile:

- Consilier şcolar

-  Mentor

- Designer instrucţional

- Consilier pentru tineret

- Mediator şcolar

- Consilier mediator

 

Procesul de învăţământ pentru programul de studii de master Consiliere educaţională se desfăşoară pe baza planului de învăţământ care reflectă scopul şi obiectivele specializării şi cuprinde discipline de învăţământ pe baza cărora se formează competenţele generale şi specifice ale specializării, atât în plan cognitiv-ştiinţifice cât şi în plan practic-aplicativ şi atitudinal-valoric, eşalonate pe parcursul celor doi ani de studiu.

La baza elaborării planului de învăţământ s-a avut în vedere respectarea standardelor referitoare la proporţiile alocate acestora, respectarului numărului de ore pe săptămână conform horărârii Senatului, sporirea timpului alocat studiului individual, compatibilitatea cu planurile de învăţământ ale altor universităţi.

PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT 2023-2025

 

FIȘE DISCIPLINĂ 2018-2019

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.