Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

 

Director Centrul pentru Relații Internaționale

Conf. univ. dr. Loredana BLOJU

 

Prezentare profesională: (Curriculum VitaeLista de lucrari)

Profil Research Gate & Profil Web of Science & Profil LinkedIn

 

Centrul pentru Relații Internaționale (CpRI) este o structura suport aflata în subordinea Prorectorului pentru Relații Internaționale și a fost constituit ca urmare a Hotărârii Senatului Universității din Pitești din data de 18.04.2016.

CpRI este condus de un director propus de către Prorectorul pentru Relații Internaționale și numit prin decizia Rectorului UPIT, în urma  aprobării sale  de către Consiliul de Administrație. 

Directorul CpRI se subordonează Rectorului și se află în coordonarea Prorectorului pentru Relații Internaționale, conform organigramei UPIT aprobate în cadrul Consiliului de Administrație din data de 13.04.2016 și în ședința de Senat din data de 18.04.2016.
 

Sediul CpRI se află în Strada Tîrgu din Vale nr.1, Clădirea Rectoratului, Camera 50

 

Misiunea fundamentală a CpRI este de a participa activ la crearea și consolidarea unei culturi a internaționalizării activităților UPIT prin dezvoltarea cooperării internaționale, schimbul de valori academice, științifice și socio-culturale cu instituții internaționale în vederea creșterii vizibilității și consolidării poziției UPIT în spațiul academic european (EHEA) și internațional.

CpRI are ca misiune promovarea pe plan internațional a principiilor și valorilor academice ale UPIT, contribuind la implementarea strategiei de internaționalizare a universității, a programelor și proiectelor internaționale și a mobilităților academice și profesionale din cadrul universității.

 

Obiectivele strategice ale CpRI sunt stabilite în conformitate cu legislația în vigoare și Carta UPIT și vizează:

 • Elaborarea și implementarea strategiei în domeniul relațiilor internaționale, ținând cont de realitățile internaționale în continuă schimbare;
 • Dezvoltarea colaborărilor externe ale universității cu scopul creșterii vizibilității internaționale și a rolului universității în spațiul academic internațional;
 • Promovarea imaginii UPIT ca instituție de educație, cercetare și cultură de nivel european și internațional;
 • Inițierea și gestionarea acordurilor de cooperare cu rețele academice și instituții internaționale din țară și din străinătate;
 • Creșterea numărului de studenți internaționali participanți la programele de studii internaționalizate ale UPIT și în anul pregătitor;
 • Dezvoltarea competențelor de comunicare în limbi de circulație internațională a cadrelor didactice și a studenților, ca suport pentru internaționalizare;
 • Evaluarea și certificarea lingvistică a studenților și a personalului universității, conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi Străine;
 • Susținerea mobilităților academice și profesionale din cadrul UPIT pentru creșterea calității activității didactice și de cercetare;
 • Dezvoltarea lectoratelor internaționale în cadrul UPIT;
 • Coordonarea procesului de implementare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă derulate în cadrul Universității din Pitești;
 • Asigurarea de suport și consiliere în vederea managementului proiectelor din fonduri nerambursabile.

 

CpRI cuprinde următoarele structuri organizatorice:

 

 • Biroul Erasmus+ (BE+) compus din: Coordonator Mobilități Erasmus, trei referenți de specialitate și un administrator patrimoniu care colaborează cu reprezentanții ai facultăților/departamentelor academice din cadrul UPIT, pentru implementarea activităților specifice Programului Erasmus+;
 • Biroul pentru Cooperare și Studenți Internaționali (CSi) compus dintr-un coordonator birou, doi referenți și un referent/secretar. Aceștia colaborează, pentru realizarea unor activități specifice, cu reprezentanții pentru internaționalizare ai departamentelor academice;
 • Biroul Francofonie (BFr) compus dintr-un coordonator de birou, un referent/secretar care colaborează cu reprezentanții francofoni ai facultăților/departamentelor academice ale UPIT. 

 

Contact Director Centrul pentru Relații Internaționale:

Strada Tîrgu din Vale nr. 1, Rectorat, Camera 50.

Telefon: 004.0348.453.108

Email: loredana.bloju@upit.ro

Website: https://www.upit.ro/ro/international/cpri

Social Media: https://www.facebook.com/InternationalRelations.UPIT/

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.