Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

PRORECTOR pentru Cercetare Ştiinţifică şi Informatizare (mandat 2020 - 2024)

Adrian CLENCI, prof. habil. dr. ing.

adrian.clenci@upit.ro

adrian.clenci@upb.ro

Curriculum Vitae RO, FR, EN

Profil ORCID

Web of Science ResearcherID

Profil Research Gate

Profil BrainMap

Raport de activitate 2020 - 2024  (versiune extinsă)

Raport de activitate 2020 - 2024  (versiune sintetică)

 

 

        

Clădirea RECTORAT,

str. Tg. din Vale nr.1,

Camera nr. R44

Tel: 0040348453110

 

Motto:

 

William Thomson (lord Kelvin) :

„To measure is to know”

 

„...atunci când putem măsura mărimea despre care vorbim și o putem exprima printr-un număr, se cheamă că știm ceva despre ea; dar când nu o putem exprima printr-un număr, cunoașterea noastră este slabă și nesatisfăcătoare...”

 

Antoine de Saint-Exupéry:

„On ne voit bien qu’avec le coeur. L’essentiel est invisible pour les yeux. Il faut chercher avec le coeur

 

„Limpede nu poți să vezi decât cu inima. Ochii nu pot pătrunde în esența lucrurilor. Trebuie să cercetezi cu inima”

 

 

CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ (aprilie 2020 - aprilie 2024)


Conform Cartei UPIT - Art.7(2), Universitatea din Piteşti îşi asumă misiunea didactică şi de cercetare, prin realizarea trinomului universităţii moderne: educaţie – cercetare – servicii în comunitate. Îndeplinirea misiunii de cercetare ştiinţifică şi creaţie universitară se realizează prin:

  • Generare şi transfer de cunoaştere prin cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicativă, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic, creaţie individuală şi colectivă, relevante şi semnificative la nivel regional, naţional şi internaţional.
  • Promovare şi dezvoltare de parteneriate la nivel local, regional şi naţional în scopul implicării Universităţii în rezolvarea problemelor comunităţii şi creşterii vizibilităţii şi prestigiului.

Obiectivul principal al Planului strategic al UPIT pentru cercetarea științifică 2020 – 2024 constă în creșterea volumului și a relevanței activităților de cercetare științifică din Universitatea din Pitești pentru a asigura încadrarea instituției în categoria universităților pentru educație și cercetare.

Principiile strategiei de susţinere a cercetării ştiinţifice în plan managerial sunt următoarele:

  • Cercetarea ştiinţifică şi creaţia universitară sunt componente fundamentale ale activităţii cadrelor didactice din mediul universitar şi reprezintă un criteriu important de evaluare a calificării şi de apreciere a performanţei academice;

  • Planificarea activităţilor de cercetare ştiinţifică şi creaţie universitară urmăreşte îmbunătăţirea continuă a calităţii academice, prin analiza periodică la nivelul structurilor de cercetare a rezultatelor obţinute în acest domeniu şi prin elaborarea de seturi de măsuri specifice;

  • Resursele umane şi materiale sunt organizate pe grupuri de lucru ce activează în laboratoare / centre de cercetare din cadrul departamentelor academice sau în centre de cercetare înfiinţate la nivel de universitate. ;

  • Cercetarea științifică avansată este sprijinită prin aport colaborativ la nivel instituțional prin Centrul Regional de Cercetare – Dezvoltare pentru materiale, procese şi produse inovative destinate industriei de automobile / CRC&D-Auto;

  • Sunt încurajate şi sprijinite colaborările inter-disciplinare şi intra-universitare, naţionale şi internaţionale, în special solicitările colaborative de finanţare prin granturi

  • Rezultatele cercetării ştiinţifice şi de creaţie universitară trebuie valorificate cu o cât mai bună vizibilitate internaţională (orientare accentuată către reviste de specialitate cu factor de impact ISI/Thomson-Reuters/Clarivate-Analytics ridicat), prin transfer către agenții socio-economici şi prin brevete internaţionale. Universitatea recompensează eforturile depuse în acest sens de grupurile de cercetare.

  • Cunoştinţele noi, rezultate din cercetarea ştiinţifică şi creaţia universitară, în mod special cea proprie, trebuie introduse în conţinutul programelor analitice ale studiilor universitare, astfel încât să ridice nivelul de cunoaştere ştiinţifică al studenţilor şi să-i atragă spre activităţile de cercetare ştiinţifică şi creaţie universitară.

 

INFORMATIZAREA (aprilie 2020 - aprilie 2024)

În vederea eficientizării proceselor manageriale, UPIT a implementat şi utilizează din anul 2010 mai multe module ale aplicaţiei informatice de gestiune „EMSYS University”, care permite optimizarea fluxurilor de date între departamentele administrative ale universităţii.  

Pentru evaluarea şi asigurarea calităţii activităţilor didactice şi de cercetare, UPIT a îmbunătăţit continuu performanţele sistemului informaţional, prin introducerea tehnologiilor informatice şi dezvoltarea-implementarea de aplicaţii informatice. În prezent, în universitate sunt utilizate următoarele aplicaţii informatice: platforme elearning (www.elearning.upit.ro, https://learn.upit.ro/ - platforme care permit cadrelor didactice și studenţilor să dinamizeze procesul de predare / învățare / evaluare, prin utilizarea tehnologiilor TIC), ALUMNI (https://www.upit.ro/alumni/login, platformă care permite gestionarea datelor absolvenţilor UPIT) şi SIIMADC (https://www.upit.ro/profesor/login). 

 

Sistemul Informatic Integrat de Management al Activităţilor Didactice şi de Cercetare - SIIMADC

 

Pentru monitorizarea, evaluarea şi asigurarea calităţii activităţilor didactice şi de cercetare, conducerea UPIT a urmărit îmbunătăţirea continuă a performanţelor sistemului informaţional şi dezvoltarea-implementarea de aplicaţii informatice.

 

Dezvoltarea Sistemului Informatic Integrat de Management al Activităţilor Didactice şi de Cercetare - SIIMADC a început în anul 2016, ca o aplicaţie complexă de tip web, cu acces limitat (cadre didactice şi studenţi UPIT), alcătuită din mai multe module interconectate (Administrativ, Personal didactic, Proces de învăţământ, Cercetare ştiinţifică, Evaluare şi asigurare calitate, Studenţi, Serviciul TIC), astfel încât să permită gestionarea eficientă a datelor, informaţiilor şi rezultatelor privind activităţile didactice şi de cercetare din UPIT, gestiunea studenţilor, precum şi prelucrarea şi analiza datelor şi informaţiilor relevante pentru evaluarea şi asigurarea instituţională a calităţii.

 

Principalele categorii de aplicaţii interconectate (integrate) sunt cele ce urmează:

 

I. Proces didactic

1. Planuri de învăţământ: elaborarea planurilor de învăţământ, conform Regulamentului specific, cu realizarea de rapoarte la nivel de program şi universitate.

2. State de funcţii: elaborare state de funcţii (pe baza planurilor de învăţământ, formaţiilor de studiu, cuplajelor de discipline), cu realizarea de rapoarte la nivel de departament, facultate şi universitate.

3. Orare: elaborarea orarelor semestriale (pe baza planurilor de învăţământ, formaţiilor de studii şi statelor de funcţii), cu generarea de rapoarte la nivel de program de studiu, facultate, universitate, săli.

 

II. Evaluarea calităţii activităţilor didactice şi de cercetare

1. Raportarea rezultatelor activităţilor de cercetare ştiinţifică ale cadrelor didactice si de cercetare (conform grilelor CNATDCU) : raportare la nivel individual, dar şi de departament / facultate / centru de cercetare, cu generarea de rapoarte specifice cercetării ştiinţifice (cadru didactic, structuri).

2. Evaluarea activităţilor cadrelor didactice (autoevaluare, evaluare colegială, evaluare de către studenţi, evaluare director de departament): integrează toate tipurile de evaluări ale cadrelor didactice, cu realizarea de rapoarte de evaluare.

 

III. Gestiune studenţi

Aplicaţii proprii de gestiune a datelor studenţilor (admitere, taxe, situaţie şcolară etc.): compatibile cu RMU şi ANS.

 

STRUCTURI ÎN SUBORDINEA PRORECTORULUI CSI (aprilie 2020 - aprilie 2024)

Pentru asigurarea bunei desfăşurări a activităţilor din domeniile cercetare ştiinţifică şi informatizare şi îndeplinirea obiectivelor asumate prin Planul strategic al UPIT 2020-2024, în subordinea Prorectorului CSI funcţionează următoarele structuri:

Aceste structuri colaboreaza cu Centrul Regional de Promovare a Proprietății Industriale Argeş (CRPPI), care este dezvoltat în parteneriat cu OSIM, cu scopul de a promova protecţia proprietăţii industriale şi de a realiza informări în domeniul Proprietăţii Industriale.

 

 

Actualizat: 10.04.2024

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.