Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

2024.02.08, 09h00 - 12h00 : Excellence research - CIPCS

 

Program:

 

09:00 - 09:15

Deschidere: Prof. habil. dr. ing. Adrian CLENCI, Prorector Cercetare Științifică (opening file)

 

09:15 - 12:00

Prezentări + Sesiuni Q&A

 

  • Domeniul competițional ȘTIINȚE

Nr. crt.

Responsabilii de proiect

Afiliere

Denumire proiect

Domeniul competiţional de depunere

Valoare finanțată

Sursa de finanțare

1.

OPROESCU MIHAI (mihai.oproescu@upit.ro),

MIHAILA ION (ion.mihaila@upit.ro)

Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare,

Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică,

Detecția și analiza indicilor motrici și somato-funcționali ai jucătorilor de baschet 3X3 în vederea modelării antrenamentului sportiv

Ştiinţe

50.000

Buget UPIT

2.

TANTU MARILENA MONICA (tantumonica@yahoo.com),

DICU CONSUELA (necsulescuc@yahoo.com),

CIUCUREL MANUELA MIHAELA (manuela.ciucurel@upit.ro)

Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică,

Facultatea de Științe Economice și Drept,

Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie,

Eficiența campaniei de vaccinare antiCovid la nivelul județului Argeș

Medicină

15.500

Buget proiect FDI 2023

 

  • Domeniul competițional ȘTIINȚE INGINEREȘTI

Nr. crt.

Responsabilii de proiect

Afiliere Facultate

Denumire proiect

Domeniul competiţional de depunere

Valoare finanțată

Sursa de finanțare

1.

SANDU IONELA ALINA (alina.sandu@upit.ro),

SORIN MOGA (sorin.moga@upit.ro)

Facultatea de Mecanică şi Tehnologie,

Centrul Regional de Cercetare-Dezvoltare Auto,

Cercetări privind proprietățile mecanice ale pieselor metalice obținute prin metode de fabricare aditivă comparativ cu metodele convenționale

Științe inginerești

50.000

 

Buget UPIT

2.

IANA VASILE GABRIEL (gabriel.iana@upit.ro),

ȘCHIOPU ADRIANA GABRIELA (gabriela.plaiasu@upit.ro)

SORIN MOGA (sorin.moga@upit.ro)

Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare,

Facultatea de Mecanică şi Tehnologie,

Creșterea eficienței celulelor fotovoltaice prin acoperirea cu straturi nanostrucurate oxidice metalice

Științe inginerești

29.760

Buget proiect FDI 2023

 

  • Domeniul competițional ȘTIINȚE ECONOMICE

Nr. crt.

Responsabilii de proiect

Afiliere Facultate

Denumire proiect

Domeniul competiţional de depunere

Valoare finanțată

Sursa de finanțare

1.

DUTU AMALIA VIORICA (amalia.pandelica@upit.ro),

SUTAN CLAUDIU (claudiu.sutan@upit.ro),

GEORGESCU BOGDAN GABRIEL (bogdan.georgescu@upit.ro)

Facultatea de Științe Economice și Drept,

Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică,

Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie,

Analiza la 360° a fenomenului risipei alimentare la nivelul gospodăriilor din Județul Argeș, România: cauze, efecte, nivel, structură și strategii

Economie

50.000

Buget UPIT

 

  • Domeniul competițional ȘTIINȚE SOCIALE

Nr. crt.

Responsabilii de proiect

Afiliere Facultate

Denumire proiect

Domeniul competiţional de depunere

Valoare finanțată

Sursa de finanțare

1.

CIUCUREL MANUELA MIHAELA (manuela.ciucurel@upit.ro),

DIACONU MIHAELA (mihaela.diaconu@upit.ro),

ROSU DANIEL (daniel.rosu@upit.ro),

BOGDAN CIOABA (bogdan.cioaba@upit.ro)

Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie,

Facultatea de Științe Economice și Drept,

Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică,

Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte,

Proiectarea, testarea și validarea unui produs inovator de teambuilding pentru creșterea performanței organizaționale

Științe sociale

50.000

Buget UPIT

2.

BARBULESCU CONSTANTIN AUGUSTUS (constantin.barbulescu@upit.ro),

NEGREA DENIS (denis.negrea@upit.ro)

Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte,

Centrul Regional de Cercetare-Dezvoltare Auto,

Cercetări multidisciplinare de arheometalurgie privind obţinerea fierului în epoca dacică

Ştiinţe sociale

31.000

Buget proiect FDI 2023

 

  • Domeniul competițional ȘTIINȚE UMANISTE

Nr. crt.

Responsabilii de proiect

Afiliere Facultate

Denumire proiect

Domeniul competiţional de depunere

Valoare finanțată

Sursa de finanțare

1.

TOMESCU ANA MARINA (marina.tomescu@upit.ro),

TASE ADRIAN (adrian.tase@upit.ro),

CIOC ION BOGDAN (bogdan.cioc@upit.ro)

Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte,

Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică,

Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare,

Terminologie şi creativitate lexicalǎ ȋn context pandemic - crearea şi gestionarea unui spaţiu virtual multilingv

Ştiinţe umaniste şi arte-filologie

18.910

Buget proiect FDI 2023

 

***

 

2024.06.30 (deadline) : Submissions open for the special issue “Climate Change and Geohazards” (Guest Editors: Prof. Magdalena Radulescu, Prof. Sujoy Kumar Jana , Prof. Shouraseni Sen Roy, Prof. Uday Chatterjee, Prof. Asish Saha)

 

***

 

2024.07.01 (deadline) : Submissions open for the special issue “Pathways to Improving Energy Resilience: The Role of Supply Chain Digitization” (Guest Editors:  Prof.  Muhammad Irfan,  Prof. Magdalena Radulescu, Prof. Nicholas Apergis, Prof. Tomas Baležentis)

 

***

 

2023.11.02 : ESFA2023 - Fuel Economy, Safety and Reliability of Motor Vehicles, The 33rd SIAR International Automotive and Transport Engineering Congress

Plenary Session by Prof. Adrian Clenci (NUST POLITEHNICA, Pitesti University Centre) and Prof. Mircea Oprean (NUST POLITEHNICA, Bucharest University Centre): "The internal combustion engine in the context of sustainable road mobility (?)"

 

 

 

***

 

2024.06.30 (deadline) : Submissions open for the special issue “Linking Digital government and natural resource management efficiency” (Guest Editors:  Prof.  Muhammad Irfan,  Prof. Tomas Baležentis, Prof. Magdalena Radulescu, Prof.  Chander Prakash)

 

***

 

2023.09.15 : Excellence Research - Pregătirea doctoranzilor și cercetătorilor poStdoctorat în vederea dobândirii de coMpetențe de cercetARe aplicaTivă - SMART - workshop online organizat în cadrul proiectului cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Componenta 1: Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat, Axa prioritară 6: Educatie și competențe, Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie POLITEHNICA Bucuresti