Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

Direcţia Generală Administrativă este formată din personal cu pregătire în domenii social-economice, administrative sau tehnice de specialitate şi asigură aplicarea politicilor elaborate şi aprobate de conducerea universitară. Structura administrativă este constituită din serviciile suport sau auxiliare ale activităţilor esenţiale ale Universităţii din Piteşti, organizate în compartimente, birouri şi servicii.

 

Direcţia Generală Administrativă este condusă de Directorul General Administrativ.

 

Director General Administrativ: conf. univ. dr. ing. Mihai OPROESCU

Plan managerial strategic director general administrativ

Curriculum Vitae

Mail: dga@upit.ro

Telefone: +40348453104

 

 

MISIUNEA ŞI OBIECTIVELE DIRECŢIEI GENERALE ADMINISTRATIVE

 

Misiunea Direcţiei Generale Administrative se concretizează prin asigurarea unui management performant ce vizează:

 • optimizarea permanentă a activităţilor administrative ale universităţii;
 • creşterea eficienţei acestora, în condiţiile respectării reglementărilor legale;
 • dezvoltarea, modernizarea şi diversificarea bazei materiale, astfel încât să se creeze condiţii cât mai bune de desfăşurare a activităţilor administrative şi pentru personalul administrativ;
 • creşterea motivaţiei personalului prin îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, a organizării muncii, prin perfecţionare şi stimulare în condiţiile legii;
 • cultivarea responsabilităţii individuale şi aplicarea principiilor, valorilor conduitei etice universitare;
 • asigurarea unei atmosfere care include descurajarea oricărei forme de discriminare şi promovează cooperarea în spaţiul universitar;
 • promovarea spiritului de echitate şi obiectivitate, avându-se în vedere respectarea criteriilor corecte şi obiective de evaluare şi promovare profesională, corectitudinea şi caracterul democratic, eliminarea oricăror forme de abuz, prin promovarea egalităţii şanselor pentru personalul din cadrul Direcţiei Generale Administrative.

 

Principalele obiective se concretizează astfel:

 • organizarea şi funcţionarea optimă a structurilor organizatorice din subordinea Directorului General Administrativ, în vederea satisfacerii cerinţelor cantitative şi calitative ale universităţii;
 • continuitate din punct de vedere cantitativ şi calitativ;
 • funcţionare optimă, în condiţii de siguranţă, rentabilitate şi eficienţă economică;
 • protejarea bunurilor fixe şi mobile, a spaţiilor verzi etc.
Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.