Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

                                                                    

CENTRUL REGIONAL DE PROMOVARE A PROPRIETĂȚII INDUSTRIALE

- PatLib ARGEȘ

 

Centrul Regional de Promovare a Proprietății Industriale - PATLIB Argeș (CRPPI-PatLib) din cadrul Universităţii din Piteşti este înființat în anul 2015, în colaborare cu Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM), în baza convenției de colaborare nr. 216459/ 22.12.2015, reînnoită în 23.10.2019. Urmare a Hotărârii Senatului Universităţii din Piteşti din 24.02.2020, CRPPI funcționează ca structură internă a Universităţii din Piteşti, în subordinea Prorectorului pentru Cercetare Științifică și Informatizare.

Abrevierea PATLIB rezultă din prescurtarea cuvintelor din limba engleză PATent LIBrary. PATLIB Argeș este unul din cele circa 300 de centre din structura Oficiului European de Brevete-European Patent Office (EPO).

Misiunea CRPPI-PATLIB Argeș este de a promova protecția proprietății industriale și de informare în domeniul proprietății industriale, în scopul dezvoltării pe plan zonal a unei culturii privind importanța protecției proprietății industriale, importanța titlurilor de protecție eliberate de OSIM și a celor eliberate de organismele europene și validate în Romania.

Prin proprietate industrială se înţelege totalitatea drepturilor asupra creaţiilor geniului uman, referitoare la: invenţii, modele de utilitate, desene şi modele, mărci de fabrică, de comerţ şi de servicii, topografii de circuite integrate, soiuri de plante, nume comerciale, indicaţii de provenienţă sau denumiri de origine, protecţia împotriva concurenţei neloiale.

Rolul CRPPI-PATLIB Argeș este de:

 • promovare a proprietății industriale și a serviciilor OSIM în mediul universitar, preuniversitar și socio-economic din aria geografică Argeș;
 • asigurare a legăturiidintre OSIM și inventatori, întreprinzători și agenți economici din zonă prin organizarea de mese rotunde, dezbateri, lecții atelier, sondaje de opinii etc.;
 • promovare a introducerii unor cursuri de proprietate industrială în instituțiile de învățământ superior și de învățământ preuniversitar din aria zonală Argeș
 • asigurare a mediatizării acțiunilor de instruire în domeniul proprietății industriale;
 • facilitare a contractelor dintre inventatori și agenți economici din aria geografică acoperită de Centrul Regional de Promovare a Proprietății Industriale Argeş - PATLIB Argeș (CRPPI), în vederea unor potențiale valorificări a invențiilor;
 • menținere la zi a evidenței activităților desfășurate și transmiterea acesteia către OSIM;
 • organizare a unor întâlniri ale specialiștilor proprii și a specialiștilor OSIMcu organizațiiprofesionale locale din mediul de afaceri, mediul universitar și preuniversitar;
 • stimulare a dezvoltării activităților inventive și creative prin organizarea la nivel local și regional a unor manifestări de tipul expoziții, târguri, seminarii, mese rotunde de promovare a drepturilor de proprietate industrială;
 • stimulare și gestionare a activităților de inovare și de protejare a drepturilor de proprietate industrială (brevetare) desfășurate de cadrele didactice și de cercetare din UPIT.

DIRECTOR CRPPIA-PATLIBA  

CONF.UNIV. DR. DANIEL ROȘU

Imagini pentru contact daniel.rosu@upit.ro

 tel. (+40) 744437883

COORDONATOR CU PROMOVAREA PROPRIETĂȚII INDUSTRIALE

LECT. UNIV. DR. CLAUDIU ȘUȚAN

Imagini pentru contact claudiu.sutan@upit.ro

tel .(+40) 725223351

Adrese utile: Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM)    www.osim.ro  

Strada Ion Ghica Nr.5, Sector 3, Bucureşti,    Cod 030044, ROMÂNIA

Oana STOIAN -Expert Biroul Marketing Operaţional, Serviciul Comunicare şi Marketing Operaţional

Telefon: 021-306.08.00/interior 221

Fax: (+40)213123819

E-mail: oana.stoian@osim.ro

 

 

ANUNȚURI ȘI MANIFESTĂRI 2023

Salonul  Internațional al Cercetării Științifice, Inovării și Inventicii PRO INVENT CLUJ NAPOCA, ediția a XXI-a

Manifestarea Științifică va avea loc în perioada 25-27 octombrie 2023 în Clădirea UTCN, Bulevardul Muncii 103 - 105. Înregistrarea de participare se face începând cu data de 18 septembrie până la data de 18 octombrie, perioadă în care se așteaptă formularele cu lucrările participante pentru înscrierea în catalogul salonului. Datele privind înregistrarea și condițiile de participare se regăsesc pe site-ul evenimentului https://proinvent.utcluj.ro/contact.html sau 

Tel.: 0264 401.359
E-mail: proinvent@utcluj.ro
Program: Luni - Vineri: 9:00 - 15:00

 

Salonul  Internațional de Invenții și Inovații ,,TRAIAN VUIA” Timișoaraediția a IX -a

Universitatea de Științele Vieții “Regele Mihai I” organizează, în parteneriat cu Societatea Inventatorilor din Banat, Salonul  Internațional de Invenții și Inovații ,,TRAIAN VUIA” Timișoaraediția a IX -a, în perioada 15-17 iunie 2023, eveniment care celebrează cercetarea, inventica și demonstrează că rezultatul colaborării reprezintă un flux permanent și reciproc de informație, noutate și progres.

Salonul este un eveniment științific devenit un brand al orașului Timișoara, care, anul acesta nu este doar Capitală culturală europeană, ci și capitala inventicii românești și internaționale. 

Programul Salonului se va desfășura astfel:

13-14 iunie – organizare standuri

15 iunie, ora 11.00 – deschiderea oficială a Salonului

15 iunie, 12.00-18.00 - jurizare.

15 iunie, ora 18.00 – Masa festivă

16 iunie, 9.00-18.00 – Jurizare, vizitare standuri, ateliere de lucru, Workshop-uri

17 iunie, 9.00-11.00 – Vizitare standuri

17 iunie, 11.00 – Acordarea medaliilor în standuri

17 iunie, 12.00 – Festivitatea de premiere, închiderea oficială a Salonului

Înscrierile de participare se depun până la data de 28 mai 2023 la următoarea adresă: salontraianvuia@usvt.ro  

 

Anunt OSIM - rambursare taxe pentru marcă înregistrată 2023

Pentru înregistrarea mărcilor și/sau a desenelor sau modelelor se pot mandata diligențele necesare inclusiv pentru rambursarea în proporție de 75 % a taxelor de protecție naționale sau internaționale.

Subvenția poate fi utilizată si pentru înregistrarea unor mărci viitoare.

Acordarea reducerilor se face cu celeritate înaintea depunerii cererii (până acum perioada noastră medie de analiză/răspuns a fost de 10 zile) iar rambursarea taxelor s-a efectuat in 15-20 zile de la decizia de acceptare, direct în contul bancar al IMM-ului solicitant.

Taxele care fac obiectul rambursării sunt cele percepute pentru tot procesul de înregistrare (inclusiv taxele de cerere, de clasă, de examinare, de înregistrare, de publicare și de amânare a publicării, taxe de desemnare și taxe de desemnare ulterioare) în conformitate cu:

- sistemul internațional al mărcilor (Protocolul de la Madrid)

- sistemul internațional al desenelor sau modelelor (Protocolul de la Haga)

După acceptare, finanțarea se acordă în ordine cronologică în funcție de data și ora depunerii (numărul de înregistrare) până la epuizarea bugetului, cererea de rambursare are o perioadă de valabilitate de 2 luni cu posibilitatea de prelungire.

ANUNȚURI ȘI MANIFESTĂRI 2022

PRO INVENT 2022

Salonului Internaţional al Cercetării Ştiinţifice, Inovării şi Inventicii PRO INVENT, perioada 26 – 28 octombrie 2022,

la Sala Polivalentă BT Arena din Cluj-Napoca.


Înregistrarea de participare se face începând cu 15 septembrie și până la data de 15 octombrie. În aceeași perioadă, participanții sunt rugați să trimită formularele
cu lucrările participante pentru înscrierea în catalogul salonului. Condiţiile de participare şi desfăşurare ale salonului se regăsesc pe site-ul evenimentului.
Detalii suplimentare 

Alina Badiu
Referent de specialitate- Biroul de Imagine si Comunicare
Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Tel. 0264-401359 (int. 1359); 0742.606.720
e-mail: Alina.Badiu@staff.utcluj.ro

INVENTICA 2022

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași și Institutul Național de Inventică Iași organizează cea de-a 26-a ediție a Salonului Internațional de Invenții, INVENTICA 2022.

Salonul INVENTICA 2022 urmărește să reunească  universități, institute de cercetare, companii, asociaţii, inventatori şi persoane interesate de domeniul Inventicii și reprezintă o oportunitate de comunicare și diseminare a rezultatelor muncii din acest domeniu cu potenţialii utilizatori şi publicul larg.

În cadrul Salonului pot fi înscrise doar cereri de brevete, brevete de invenție și proiecte de cercetare naționale și internaționale obținute prin competiție din ultimii 5 ani și care nu au mai fost prezentate în edițiile anterioare.

A 26-a ediție a Salonului, INVENTICA 2022, va avea loc în perioada 29 iunie  - 01 iulie 2022, iar modul de organizare va fi stabilit în funcție de evoluția pandemiei de COVID-19, astfel încât vom reveni cu informații în cel mai scurt timp posibil.

Vești bune pentru ???-urile ce au nevoie de sprijin financiar pentru protejarea drepturilor de proprietate intelectuală,

la nivel național și European.

Fondul pentru IMM-uri, “Ideas Powered for Business ??? ????”, susținut de Comisia Europeană si EUIPO (Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală) – Partener OSIM (Oficiul de Stat pentru Inventii și Mărci), continuă și anul acesta.

???-????? pot beneficia de :

??????????? ?̂? ???????̗?? ?? 7️⃣5️⃣% pentru taxele aferente ??̆?????? ?̗? ????????? ??? ????????? industriale la nivelul UE și la nivel național.

??????????? ?̂? ???????̗?? ?? 5️⃣0️⃣% pentru taxele aferente ??̆?????? ?̗? ????????? ??? ????????? industriale din afara UE.

??????????? ?̂? ???????̗?? ?? 5️⃣0️⃣% pentru taxele aferente ?????????? la nivel național.

✏️Mai multe informații referitoare la obținerea voucherelor PI găsiți aici : ⬇️⬇️⬇️

https://euipo.europa.eu/ohimportal/ro/help-sme-fund-2022

cid:image015.jpg@01D816C1.4D327040

???? ????????̆ ? ?????????̆?̗?? ???????????? ????

Oportunitate pentru tinerii inovatori, de a-și împărtăși ideile privind modul în care inovația și creativitatea sunt protejate de drepturile de proprietate intelectuală și pot conduce la construirea unui viitor mai bun. OMPI (Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale), lansează tinerilor, invitația de a participa la ?????????????? ?? ??? ???? ????? ????? ???????????”.

????: “Suntem tineri și inovatori. Să construim un viitor mai bun sub umbrela proprietății intelectuale.

????????: echipamente digitale în valoare de pana la 5000 de franci elvețieni.

??????̗?? ?? ??????????? :

?Vârsta intre 18-35 ani

? Aveți idei despre cum putem construi un construi un viitor mai bun sub umbrela proprietății intelectuale

?Trimiteți o scurtă înregistrare video (90 sec), în care să expuneți aceste idei

?Puteți lucra individual sau in grup

?̂?????????? se pot face până la data de ?? ?????? ????.

??̂?̗????̆????? vor fi selectați în urma voturilor publicului și vor fi anunțați în data de ?? ??????? ????.

Mai multe informații puteți găsi aici: https://bit.ly/3G4DCh8

MANIFESTĂRI 2021

ANUNȚ OSIM

Începând cu data de 01.12.2021 toate procesele back și front office privitoare la depunerea cererilor de înregistrare a mărcilor vor fi automatizate ca rezultat al finalizării configurării asigurate de UiPath.

Astfel toate solicitările, atât cele trimise pe email cât și cele completate automat pe formularele de pe site vor fi înregistrate, prelucrate și comunicate în timp real beneficiarilor, instituțiilor sau terților.

Taxele prevăzute de Legea nr.112/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice precum și costurile reprezentării rămân neschimbate.

 

CURSURI DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL PROPRIETĂŢII INDUSTRIALE

OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI organizează la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară (USAMV), București, următoarele cursuri de instruire în domeniul proprietăţii industriale:

1. Modulul BREVETE DE INVENŢIE ŞI MODELE DE UTILITATE:

 • 5 zile
 • 18 - 22.10.2021 între orele 900 – 1700
 • Loc de desfăşurare:USAMV
 • Taxa de participare: 800 LEI

 2. Modulul MĂRCI ŞI INDICAŢII GEOGRAFICE:

 • 5 zile
 • 25-29.10.2021 între orele 900 – 1700
 • Loc de desfăşurare: USAMV
 • Taxa de participare: 800 LEI

 3. Modulul DESENE ŞI MODELE:

 • 3 zile
 • 01-03.11.2021 între orele 900 – 1700
 • Loc de desfăşurare: USAMV
 • Taxa de participare: 500 LEI

Data limită pentru înscriere:  08.10.2021

Facilitati:

 •   Posibilitatea cazarii, contra cost, in cadrul Campusului  Universitatii de Științe Agronomice și Medicină Veterinară (in limita locurilor disponibile) pe perioada desfasurarii cursurilor pentru participantii din alte localitati. Mai multe detalii se pot obtine la numarul de telefon 0765195427.
 •   Posibilitatea servirii pranzului, contra cost, in cadrul restaurantului Universitatii de Științe Agronomice și Medicină Veterinară.
 • Înscrierile se pot face direct la Registratura OSIM, prin fax: 021.312.38.19 sau prin e-mail: registratura@osim.ro, cu specificaţia „În atenţia Serviciului Comunicare și Marketing Operațional” pe baza unui formular-tip ce se găseşte şi pe site-ul OSIM www.osim.ro
 • Înscrierea participanţilor se va face în ordinea primirii solicitărilor şi a achitării taxei de participare, în limita a 50 de locuri.

 • Taxa de participare poate fi achitată până la data limită a înscrierii direct la casieria OSIM sau în contul IBAN RO05 TREZ 7032 0F33 5000XXXX- Trezoreria sector 3 Bucureşti, cod fiscal 4266081, cu precizarea “pentru Cursul de PI”.Pentru confirmarea înscrierii vă rugăm să trimiteţi o copie după dovada plăţii la Serviciul Comunicare și Marketing Operațional (direct la OSIM sau prin e-mail). 

 • Persoane de contact: dna Cristina Mihalache e/mail: cristina.mihalache@osim.ro și Marina Voiculescu e-mail: marina.voiculescu@osim.ro Pentru relaţii suplimentare telefon: 021-306.08.00, int. 221, 208, 269.

 

Salonul de invenții - Pro Invent 2021 - Cluj Napoca

Salonului Internaţional al Cercetării Ştiinţifice, Inovării şi Inventicii PRO INVENT, se va desfăşura ONLINE, în perioada 20-22 octombrie 2021.
Detaliile privind înregistrarea, condiţiile de participare şi desfăşurare ale Salonului, vă rugăm să le regăsiți pe site-ul evenimentlui https://proinvent.utcluj.ro/salon.html începând cu 1 septembrie 2021.
Contact:
Alina Badiu
Referent de specialitate- Biroul de Imagine si Comunicare Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Tel. 0264-401359 (int. 1359); 0742.606.720
e-mail: Alina.Badiu@staff.utcluj.ro

MANIFESTĂRI 2020

Inventica 2020- Participarea Universității din Pitești

În perioada 29-31 iulie 2020, Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași, a organizat a 24-a ediție a Salonului Internațional de Invenții - INVENTICA 2020. La această manifestare științifică  au participat circa 600 de invenții brevetate sau în curs de brevetare, provenind din 38 de instituții și universități din țară, 25 din străinătate, alături de circa 50 de lucrări individuale, pe 25 de secțiuni de interes creativ. Cercetătorii Universității din Pitești au participat cu trei invenții, două dintre ele fiind recompensate cu Medalia Salonului și Diplomă de Merit: ,,Dispozitiv pentru controlul suprafețelor inaccesibile”,inventatori - Iordache Daniela Monica, Costea Aurel,Nițu Eduard Laurențiu, Rizea Alin, Babă Alexandru din cadrul Facultății de Mecanică și Tehnologie și ,,Simulator portabil de cățărare”, inventator - Roșu Daniel reprezentând Centrul de Cercetare pentru Performanță Umană. Invenția ,,Dispozitiv de găurire – alezare cu sistem reglabil de ghidare a sculelor”, inventatori - Costea Aurel, Rachieru Nicoleta, Anuța Margareta, Chirvasiu Marius Horațiu - Facultatea de Mecanică și Tehnologie, a primit diploma de participare.