Româna         English         Français        

Universitatea din Pitesti

                                                                    

CENTRUL REGIONAL DE PROMOVARE A PROPRIETĂȚII INDUSTRIALE

- PatLib ARGEȘ

 

Centrul Regional de Promovare a Proprietății Industriale - PATLIB Argeș (CRPPI-PatLib) din cadrul Universităţii din Piteşti este înființat în anul 2015, în colaborare cu Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM), în baza convenției de colaborare nr. 216459/ 22.12.2015, reînnoită în 23.10.2019. Urmare a Hotărârii Senatului Universităţii din Piteşti din 24.02.2020, CRPPI funcționează ca structură internă a Universităţii din Piteşti, în subordinea Prorectorului pentru Cercetare Științifică și Informatizare.

Abrevierea PATLIB rezultă din prescurtarea cuvintelor din limba engleză PATent LIBrary. PATLIB Argeș este unul din cele circa 300 de centre din structura Oficiului European de Brevete-European Patent Office (EPO).

Misiunea CRPPI-PATLIB Argeș este de a promova protecția proprietății industriale și de informare în domeniul proprietății industriale, în scopul dezvoltării pe plan zonal a unei culturii privind importanța protecției proprietății industriale, importanța titlurilor de protecție eliberate de OSIM și a celor eliberate de organismele europene și validate în Romania.

Prin proprietate industrială se înţelege totalitatea drepturilor asupra creaţiilor geniului uman, referitoare la: invenţii, modele de utilitate, desene şi modele, mărci de fabrică, de comerţ şi de servicii, topografii de circuite integrate, soiuri de plante, nume comerciale, indicaţii de provenienţă sau denumiri de origine, protecţia împotriva concurenţei neloiale.

Rolul CRPPI-PATLIB Argeș este de:

 • promovare a proprietății industriale și a serviciilor OSIM în mediul universitar, preuniversitar și socio-economic din aria geografică Argeș;
 • asigurare a legăturiidintre OSIM și inventatori, întreprinzători și agenți economici din zonă prin organizarea de mese rotunde, dezbateri, lecții atelier, sondaje de opinii etc.;
 • promovare a introducerii unor cursuri de proprietate industrială în instituțiile de învățământ superior și de învățământ preuniversitar din aria zonală Argeș
 • asigurare a mediatizării acțiunilor de instruire în domeniul proprietății industriale;
 • facilitare a contractelor dintre inventatori și agenți economici din aria geografică acoperită de Centrul Regional de Promovare a Proprietății Industriale Argeş - PATLIB Argeș (CRPPI), în vederea unor potențiale valorificări a invențiilor;
 • menținere la zi a evidenței activităților desfășurate și transmiterea acesteia către OSIM;
 • organizare a unor întâlniri ale specialiștilor proprii și a specialiștilor OSIMcu organizațiiprofesionale locale din mediul de afaceri, mediul universitar și preuniversitar;
 • stimulare a dezvoltării activităților inventive și creative prin organizarea la nivel local și regional a unor manifestări de tipul expoziții, târguri, seminarii, mese rotunde de promovare a drepturilor de proprietate industrială;
 • stimulare și gestionare a activităților de inovare și de protejare a drepturilor de proprietate industrială (brevetare) desfășurate de cadrele didactice și de cercetare din UPIT.

COORDONATOR CU PROMOVAREA PROPRIETĂȚII INDUSTRIALE

LECT. UNIV. DR. CLAUDIU ȘUȚAN

Imagini pentru contact claudiu.sutan@upit.ro

 

DIRECTOR CRPPIA-PATLIBA  

CONF.UNIV. DR. DANIEL ROȘU

Imagini pentru contact daniel.rosu@upit.ro

 

Adrese utile: Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM)    www.osim.ro  

Strada Ion Ghica Nr.5, Sector 3, Bucureşti,    Cod 030044, ROMÂNIA

Telefoane: 021.306.08.00, 021.306.08.01 până la 021.306.08.29 şi 037.282.59.70

Fax: 021-312.38.19          E-mail: office@osim.ro

MANIFESTĂRI 2021

ANUNȚ OSIM

Începând cu data de 01.12.2021 toate procesele back și front office privitoare la depunerea cererilor de înregistrare a mărcilor vor fi automatizate ca rezultat al finalizării configurării asigurate de UiPath.

Astfel toate solicitările, atât cele trimise pe email cât și cele completate automat pe formularele de pe site vor fi înregistrate, prelucrate și comunicate în timp real beneficiarilor, instituțiilor sau terților.

Taxele prevăzute de Legea nr.112/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice precum și costurile reprezentării rămân neschimbate.

 

CURSURI DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL PROPRIETĂŢII INDUSTRIALE

OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI organizează la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară (USAMV), București, următoarele cursuri de instruire în domeniul proprietăţii industriale:

1. Modulul BREVETE DE INVENŢIE ŞI MODELE DE UTILITATE:

 • 5 zile
 • 18 - 22.10.2021 între orele 900 – 1700
 • Loc de desfăşurare:USAMV
 • Taxa de participare: 800 LEI

 2. Modulul MĂRCI ŞI INDICAŢII GEOGRAFICE:

 • 5 zile
 • 25-29.10.2021 între orele 900 – 1700
 • Loc de desfăşurare: USAMV
 • Taxa de participare: 800 LEI

 3. Modulul DESENE ŞI MODELE:

 • 3 zile
 • 01-03.11.2021 între orele 900 – 1700
 • Loc de desfăşurare: USAMV
 • Taxa de participare: 500 LEI

Data limită pentru înscriere:  08.10.2021

Facilitati:

 •   Posibilitatea cazarii, contra cost, in cadrul Campusului  Universitatii de Științe Agronomice și Medicină Veterinară (in limita locurilor disponibile) pe perioada desfasurarii cursurilor pentru participantii din alte localitati. Mai multe detalii se pot obtine la numarul de telefon 0765195427.
 •   Posibilitatea servirii pranzului, contra cost, in cadrul restaurantului Universitatii de Științe Agronomice și Medicină Veterinară.
 • Înscrierile se pot face direct la Registratura OSIM, prin fax: 021.312.38.19 sau prin e-mail: registratura@osim.ro, cu specificaţia „În atenţia Serviciului Comunicare și Marketing Operațional” pe baza unui formular-tip ce se găseşte şi pe site-ul OSIM www.osim.ro
 • Înscrierea participanţilor se va face în ordinea primirii solicitărilor şi a achitării taxei de participare, în limita a 50 de locuri.

 • Taxa de participare poate fi achitată până la data limită a înscrierii direct la casieria OSIM sau în contul IBAN RO05 TREZ 7032 0F33 5000XXXX- Trezoreria sector 3 Bucureşti, cod fiscal 4266081, cu precizarea “pentru Cursul de PI”.Pentru confirmarea înscrierii vă rugăm să trimiteţi o copie după dovada plăţii la Serviciul Comunicare și Marketing Operațional (direct la OSIM sau prin e-mail). 

 • Persoane de contact: dna Cristina Mihalache e/mail: cristina.mihalache@osim.ro și Marina Voiculescu e-mail: marina.voiculescu@osim.ro Pentru relaţii suplimentare telefon: 021-306.08.00, int. 221, 208, 269.

 

Salonul de invenții - Pro Invent 2021 - Cluj Napoca

Salonului Internaţional al Cercetării Ştiinţifice, Inovării şi Inventicii PRO INVENT, se va desfăşura ONLINE, în perioada 20-22 octombrie 2021.
Detaliile privind înregistrarea, condiţiile de participare şi desfăşurare ale Salonului, vă rugăm să le regăsiți pe site-ul evenimentlui https://proinvent.utcluj.ro/salon.html începând cu 1 septembrie 2021.
Contact:
Alina Badiu
Referent de specialitate- Biroul de Imagine si Comunicare Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Tel. 0264-401359 (int. 1359); 0742.606.720
e-mail: Alina.Badiu@staff.utcluj.ro

MANIFESTĂRI 2020

Inventica 2020- Participarea Universității din Pitești

În perioada 29-31 iulie 2020, Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași, a organizat a 24-a ediție a Salonului Internațional de Invenții - INVENTICA 2020. La această manifestare științifică  au participat circa 600 de invenții brevetate sau în curs de brevetare, provenind din 38 de instituții și universități din țară, 25 din străinătate, alături de circa 50 de lucrări individuale, pe 25 de secțiuni de interes creativ. Cercetătorii Universității din Pitești au participat cu trei invenții, două dintre ele fiind recompensate cu Medalia Salonului și Diplomă de Merit: ,,Dispozitiv pentru controlul suprafețelor inaccesibile”,inventatori - Iordache Daniela Monica, Costea Aurel,Nițu Eduard Laurențiu, Rizea Alin, Babă Alexandru din cadrul Facultății de Mecanică și Tehnologie și ,,Simulator portabil de cățărare”, inventator - Roșu Daniel reprezentând Centrul de Cercetare pentru Performanță Umană. Invenția ,,Dispozitiv de găurire – alezare cu sistem reglabil de ghidare a sculelor”, inventatori - Costea Aurel, Rachieru Nicoleta, Anuța Margareta, Chirvasiu Marius Horațiu - Facultatea de Mecanică și Tehnologie, a primit diploma de participare.

   

  

MODIFICĂRI ALE LEGII MĂRCILOR

Ca urmare a publicării Legii 112/2020 - pentru modificarea și completarea Legii 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, lege care intră în vigoare în data de 13 iulie 2020, OSIM va actualiza formularele afectate de noua lege, respectiv:

 • Formular pentru cerere de înregistrare de marcă în format .pdf;
 • Formular pentru cerere de reînnoire marcă în formatele .pdf și .doc;
 • Formular pentru cerere de înregistrare / reînnoire a unei indicații geografice în formatele .pdf și .doc.

Vă rugăm să urmăriţi site-ul OSIM pentru următoarele anunţuri legate de aplicarea noii legi a mărcilor.https://osim.ro/wp-content/uploads/Legislatie/2020/LG112_2020modificareLg84_1998.pdf

COMPETIȚIA MC 2020- UEFISCDI

Depunere online a cererilor de finanţare în cadrul Competiţiei MC 2020

vizând proiecte privind protejarea drepturilor de proprietate intelectuală

Platforma de depunere on-line www.uefiscdi-direct.ro pentru cererile de finanţare din cadrul competiţiei MC 2020 este disponibilă începând cu data de 30 iunie. Cererile de finanţare se depun în regim continuu până la data de 15 octombrie 2020, ora 16:00.

În cadrul acestui apel se va asigura finanţarea numai pentru proiecte privind protejarea drepturilor de proprietate intelectuală.  Lansarea competiției 2020 pentru "Proiecte de mobilitate pentru cercetători" din cadrul Programului 1, Subprogramul 1.1 "Resurse umane" a fost aprobată prin Ordinul Ministrului Educației si Cercetării nr. 4590/19.06.2020.
Detalii suplimentare la https://uefiscdi.gov.ro/news-competitia-mc-2020-a-inceput-etapa-de-depunere-online-a-proiectelor

INVENTICA 2020

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" și Institutul Național de Inventică din Iași au decis organizarea celei de-a 24-a ediție a Salonului Internațional de Invenții, INVENTICA 2020 în regim on-line și amânarea evenimentului până la data de 29 iulie 2020.

În cadrul Salonului INVENTICA 2020 pot fi înscrise doar cereri de brevete de invenție, brevete de invenție și proiecte de cercetare care nu au mai fost prezentate în anii anteriori.

Fișele de înregistrare și posterele de prezentare aferente vor fi transmise la adresa de e-mail inventica.salon@tuiasi.ro.
Informații suplimentare privind modalitatea de organizare a Salonului le puteți găsi accesând site-ul www.ini.tuiasi.ro