Româna         English         Français        

Universitatea din Pitesti

                                                                    

CENTRUL REGIONAL DE PROMOVARE A PROPRIETĂȚII INDUSTRIALE

- PATLIB ARGEȘ

 

Centrul Regional de Promovare a Proprietății Industriale - PATLIB Argeș (CRPPI-PATLIBA) din cadrul Universităţii din Piteşti este înființat în anul 2015, în colaborare cu Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM), în baza convenției de colaborare nr. 216459/ 22.12.2015, reînnoită în 23.10.2019. Urmare a Hotărârii Senatului Universităţii din Piteşti din 24.02.2020, CRPPI funcționează ca structură internă a Universităţii din Piteşti, în subordinea Prorectorului pentru Cercetare Științifică și Informatizare.

Abrevierea PATLIB rezultă din prescurtarea cuvintelor din limba engleză PATent LIBrary. PATLIB Argeș este unul din cele circa 300 de centre din structura Oficiului European de Brevete-European Patent Office (EPO).

Misiunea CRPPI-PATLIB Argeș este de a promova protecția proprietății industriale și de informare în domeniul proprietății industriale, în scopul dezvoltării pe plan zonal a unei culturii privind importanța protecției proprietății industriale, importanța titlurilor de protecție eliberate de OSIM și a celor eliberate de organismele europene și validate în Romania.

Prin proprietate industrială se înţelege totalitatea drepturilor asupra creaţiilor geniului uman, referitoare la: invenţii, modele de utilitate, desene şi modele, mărci de fabrică, de comerţ şi de servicii, topografii de circuite integrate, soiuri de plante, nume comerciale, indicaţii de provenienţă sau denumiri de origine, protecţia împotriva concurenţei neloiale.

Rolul CRPPI-PATLIB Argeș este de:

  • promovare a proprietății industriale și a serviciilor OSIM în mediul universitar, preuniversitar și socio-economic din aria geografică Argeș;
  • asigurare a legăturiidintre OSIM și inventatori, întreprinzători și agenți economici din zonă prin organizarea de mese rotunde, dezbateri, lecții atelier, sondaje de opinii etc.;
  • promovare a introducerii unor cursuri de proprietate industrială în instituțiile de învățământ superior și de învățământ preuniversitar din aria zonală Argeș
  • asigurare a mediatizării acțiunilor de instruire în domeniul proprietății industriale;
  • facilitare a contractelor dintre inventatori și agenți economici din aria geografică acoperită de Centrul Regional de Promovare a Proprietății Industriale Argeş - PATLIB Argeș (CRPPI), în vederea unor potențiale valorificări a invențiilor;
  • menținere la zi a evidenței activităților desfășurate și transmiterea acesteia către OSIM;
  • organizare a unor întâlniri ale specialiștilor proprii și a specialiștilor OSIMcu organizațiiprofesionale locale din mediul de afaceri, mediul universitar și preuniversitar;
  • stimulare a dezvoltării activităților inventive și creative prin organizarea la nivel local și regional a unor manifestări de tipul expoziții, târguri, seminarii, mese rotunde de promovare a drepturilor de proprietate industrială;
  • stimulare și gestionare a activităților de inovare și de protejare a drepturilor de proprietate industrială (brevetare) desfășurate de cadrele didactice și de cercetare din UPIT.

COORDONATOR CU PROMOVAREA PROPRIETĂȚII INDUSTRIALE

LECT. UNIV. DR. CLAUDIU ȘUȚAN

Imagini pentru contact claudiu.sutan@upit.ro

 

DIRECTOR CRPPIA-PATLIBA  

CONF.UNIV. DR. DANIEL ROȘU

Imagini pentru contact daniel.rosu@upit.ro

 

Adrese utile: Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM)    www.osim.ro  

Strada Ion Ghica Nr.5, Sector 3, Bucureşti,    Cod 030044, ROMÂNIA

Telefoane: 021.306.08.00, 021.306.08.01 până la 021.306.08.29 şi 037.282.59.70

Fax: 021-312.38.19          E-mail: office@osim.ro

 

MANIFESTĂRI 2020

Depunere online a cererilor de finanţare în cadrul competiţiei MC 2020 vizând proiecte privind protejarea drepturilor de proprietate intelectuală

Platforma de depunere on-line www.uefiscdi-direct.ro pentru cererile de finanţare din cadrul competiţiei MC 2020 este disponibilă începând cu data de 30 iunie. Cererile de finanţare se depun în regim continuu până la data de 15 octombrie 2020, ora 16:00.

În cadrul acestui apel se va asigura finanţarea numai pentru proiecte privind protejarea drepturilor de proprietate intelectuală Lansarea competiției 2020 pentru "Proiecte de mobilitate pentru cercetători" din cadrul Programului 1, Subprogramul 1.1 "Resurse umane" a fost aprobată prin Ordinul Ministrului Educației si Cercetării nr. 4590/19.06.2020.
Detalii suplimentare la https://uefiscdi.gov.ro/news-competitia-mc-2020-a-inceput-etapa-de-depunere-online-a-proiectelor

INVENTICA 2020

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" și Institutul Național de Inventică din Iași au decis organizarea celei de-a 24-a ediție a Salonului Internațional de Invenții, INVENTICA 2020 în regim on-line și amânarea evenimentului până la data de

29 iulie 2020.

În cadrul Salonului INVENTICA 2020 pot fi înscrise doar cereri de brevete de invenție, brevete de invenție și proiecte de cercetare care nu au mai fost prezentate în anii anteriori.

Fișele de înregistrare și posterele de prezentare aferente vor fi transmise la adresa de e-mail inventica.salon@tuiasi.ro.
Informații suplimentare privind modalitatea de organizare a Salonului le puteți găsi accesând site-ul www.ini.tuiasi.ro

MANIFESTĂRI 2019

Seminar organizat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Argeș, in parteneriat cu centrul Regional OSIM - Universitatea din Pitesti, in data de 10 aprilie 2019, ora 11.00  ”Noutăți privind protecția proprietății industriale la nivel european”.

Delegația OSIM este formată din:

dna. Mariana Muscalu - expert Serviciul Marketing,

dna. Mariana Hahue - expert Serviciul Marketing,

dna. Elisabeta Berceanu - expert Serviciul Marketing - Coordonator Centre Regionale, 

dl. Valentin Crețu - expert Serviciul Marketing.

 

 

MANIFESTĂRI 2018

Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale, 26 aprilie 2018, Biblioteca Universității din Pitești

Avem deosebita plăcere să vă anunțăm că în data de 26 aprilie 2018, ora 12.00, la Biblioteca Universității din Pitești, sărbătorim ZIUA MONDIALĂ A PROPRIETĂȚII INTELECTUALE alături de reprezentanții OSIM, care vor susține seminarul: PROPRIETATEA INDUSTRIALĂ ÎN INSTITUTELE DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR.

 

MANIFESTĂRI 2017

Seminar 14 iunie 2017, Protecția proprietății industriale la nivel național și internațional,  locația Camera de Comerț și Industrie Argeș, Pitești

 

Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale, 26 aprilie 2017 “Inovarea - pentru o viaţă mai bună”

Mesajul Directorului general Francis Gurry - https://www.upit.ro/_document/13286/ziua_mondiala_a_proprietatii_intelectuale_2017.pdf

 

ZIUA MONDIALĂ A PROPRIETĂȚII INTELECTUALE 

Avem deosebita plăcere să vă anunțăm că în data de 26 aprilie 2017, ora 11.00, la Biblioteca Universității din Pitești, sărbătorim ZIUA MONDIALĂ A PROPRIETĂȚII INTELECTUALE alături de reprezentanții OSIM , care vor susține seminarul:

NOȚIUNI PRIVIND PROTECȚIA INVEȚIILOR LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE

 Delegatia OSIM va fi formata din:

Dna. Tatiana RADU - Director DSTI

Dna. Carmen S0LZARU - șef Serviciu Contestații - Revocări DI.

Valentin CREȚU - expert Serviciul Marketing

 

 

INFO Proprietate Intelectuală

 

Pe pagina de internet a EUIPO  a fost postat un nou studiu referitor la Utilizarea abuzivă a coletelor mici pentru comerțul cu mărfuri contrafăcute DATE ȘI TENDINȚE iar rezumatul la adresa https://euipo.europa.eu/tunnel web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/Trade_in_fakes_in_small_parcels/Trade_in_Fakes_in_Small_Parcels_exec_ro.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studiul Observatorului European referitor la IDENTIFICAREA ȘI ANALIZA PROGRAMELOR MALWARE DE PE SITE-URI SELECTATE, SUSPECTATE DE ÎNCĂLCAREA DREPTURILOR DE AUTOR se găsește la adresa:
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2018_Malware_Study/2018_Malware_Study_en.pdf

iar rezumatul în limba română la adresa

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2018_Malware_Study/2018_Malware_Study_Exe_Summ_ro.pdf

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studiul al EUIPO referitor la „PROTECȚIA ȘI CONTROLUL INDICAȚIILOR GEOGRAFICE PENTRU PRODUSELE AGRICOLE ÎN STATELE MEMBRE ALE UE”  se găsește la adresele:

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/Enforcement_of_GIs/Enforcement_of_GIs_EXECUTIVE_SUMMARY_ro.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/Enforcement_of_GIs/EUIPO_Geographical_Indications_full_report_en.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Un nou studiu EUIPO, referitor la  Magazine online suspectate de încălcarea mărcilor prin folosirea numelor de domeniu utilizate anterior este accesabil la:

http://www.osim.ro/despre_noi/Campanie_Media_pan-europeana_EUIPO.php#EUIPOcampaniemediapostatin01112017

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studiu privind pierderile datorate contrafacerii proprietăţii intelectuale  https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ipr-infringement-smartphone-sector

 

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.