Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

INSTITUTUL PEDAGOGIC DIN PITEŞTI 
înfiinţat conform Ordinului Ministrului Învățământului nr. 575/21.07.1962,  cu următoarele facultăţi:

 • Facultatea de Matematică (Secția Matematică)
 • Facultatea de Știinţe Naturale (Secția Știinţe Naturale și Agricole)
 • Facultatea de Filologie (Secția Limba și Literatura Română)

 

INSTITUTUL DE SUBINGINERI PITEŞTI

fără personalitate juridică, subordonat Institutului Politehnic Bucureşti, cu două specializări:

 • Automobile
 • Tehnologia prelucrării la rece

INSTITUTUL PEDAGOGIC DIN PITEŞTI

 • Facultatea de Filologie - Secție nouă: Limba și Literatura Franceză)

 

INSTITUTUL PEDAGOGIC DIN PITEŞTI

Specializări noi:

 • Educație Fizică și Sport  
 • Fizică- cunoștințe-tehnico-aplicative

Secții noi:

 • Franceză-Română
 • Română-Franceză
 • Română-Rusă

 

INSTITUTUL PEDAGOGIC DIN PITEŞTI 
Secție nouă: - Română-Engleză

 

INSTITUTUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR DIN PITEŞTI  
prin fuzionarea dintre Institutul Pedagogic şi Institutul de Subingineri, conform Decretului nr. 147/05.06.1974, cu următoarele facultăţi:

 • Facultatea de Subingineri (cu specializările: Tehnologia construcţiilor de maşini, Automobile)
 • Facultatea de Învăţământ Pedagogic (cu specializările: Limba Franceză-Limba Engleză, Matematică-Fizică, Fizică-Chimie, Ştiinţe naturale şi agricole, Educaţie fizică)

 

INSTITUTUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR DIN PITEŞTI  
Facultatea de Învăţământ Pedagogic – secție nouă : Limbă română pentru studenții străini – An pregătitor

 

INSTITUTUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR DIN PITEŞTI  
Facultatea de Subingineri se transformă în Facultatea de Învățământ tehnic
Se înființează specializarea Autovehicule Rutiere, ingineri, cursuri de zi

 

INSTITUTUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR DIN PITEŞTI  
Facultatea de Învățământ Tehnic
Se înființează specializarea Autovehicule Rutiere, ingineri, formă de învățământ seral

 

INSTITUTUL DE SUBINGINERI PITEŞTI
fără personalitate juridică, notificat prin Facultatea de Subingineri, subordonată Institutului Politehnic Bucureşti, prin desființarea Institutului de Învăţământ Superior din Piteşti, conform Decretului nr. 213/1984
Se înființează specializarea Tehnologia Construcțiilor de Mașini (TCM), ingineri, cursuri serale

 

INSTITUTUL DE SUBINGINERI PITEŞTI
Se înființează specializarea Electronică industrială, subingineri, cursuri serale

 

INSTITUTUL DE SUBINGINERI PITEŞTI
Se înființează specializarea Electronică industrială, ingineri, cursuri serale
 

  

INSTITUTUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR DIN PITEŞTI 
se reînființează și îşi modifică structura academică conform Ordinului Ministrului Învățământului nr. 7751/04.05.1990, fiind compus din două facultăţi:

 • Facultatea de Inginerie (Tehnologia Construcțiilor de Mașini, Autovehicule Rutiere, Electronică Industrială, cursuri de zi și serale)
 • Facultatea de Ştiinţe (Matematică-Informatică, Chimie-Fizică, Biologie, Limba şi literatura franceză, Limba şi literatura română sau o limbă şi literatură străină (engleză, rusă))

 

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI 
înfiinţată conform  Ordinului Ministrului Învățământului nr. 4.894/22.03.1991 cu trei facultăţi:

 • Facultatea de Inginerie (Tehnologia Construcțiilor de Mașini, Autovehicule Rutiere, Electronică Industrială)
 • Facultatea de Ştiinţe (Filologie, Matematică, Chimie-Fizică, Biologie, Educație Fizică și Sport)
 • Facultatea de Teologie (Teologie ortodoxă, asistență socială și Teologie ortodoxă litere); 

S-a înființat și Colegiul Universitar Tehnic (Tehnologia prelucrării metalelor, Automobile și Electronică) 

 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI este acreditată ca 
INSTITUȚIE ORGANIZATOARE DE DOCTORAT (I.O.D)
în domeniul fundamental Științe inginerești, cu domeniile: Inginerie mecanică; Inginerie industrială

 

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI îşi modifică structura academică conform Hotărârii nr. 300/05.06.1998:

 • Facultatea de Litere şi Istorie 
 • Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative, prin reorganizarea Facultății de Știinte
 • Facultatea de Mecanică și Tehnologie
 • Facultatea de Electronică și Electromecanică
 • Facultatea de Teologie

 

SISTEMUL CALITĂȚII în cadrul Universității din Pitești 
a fost certificat de către Societatea Română pentru Asigurarea Calității, conform condițiilor din  standardul ISO 9001:2000 – Certificat Nr. 925/14.06.2002

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI îşi modifică structura academică în conformitate cu Hotărârea nr. 410/25.04.2002:

 • Facultatea de Științe
 • Facultatea de Electronică și Electromecanică
 • Facultatea de Litere
 • Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative
 • Facultatea de Mecanică și Tehnologie
 • Facultatea de Educație Fizică și Sport
 • Facultatea de Teologie Ortodoxă
 • Facultatea de Matematică-Informatică
 • Facultatea de Istorie, Filosofie și Jurnalism

 

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI îşi modifică structura academică în conformitate cu Hotărârea nr. 916/11.08.2005:

 • Facultatea de Științe
 • Facultatea de Litere
 • Facultatea de Mecanică și Tehnologie
 • Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare
 • Facultatea de Teologie Ortodoxă
 • Facultatea de Științe Economice
 • Facultatea de Științe Juridice și Administrative
 • Facultatea de Educație Fizică și Sport
 • Facultatea de Matematică-Informatică
 • Facultatea de Științe Socio-Umane
 • Facultatea de Științe ale Educației

 

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI îşi modifică structura academică în conformitate cu Hotărârea nr. 493/17.07.2013:

 • Facultatea de Științe
 • Facultatea de Litere
 • Facultatea de Mecanică și Tehnologie
 • Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare
 • Facultatea de Teologie Ortodoxă
 • Facultatea de Științe Economice
 • Facultatea de Drept și Științe Administrative
 • Facultatea de Educație Fizică și Sport
 • Facultatea de Matematică-Informatică
 • Facultatea de Științe Socio-Umane
 • Facultatea de Științe ale Educației

 

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI îşi modifică structura academică conform Hotărârii nr. 654/14.09.2016:

 • ØFacultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică
 • ØFacultatea de Mecanică şi Tehnologie
 • ØFacultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare
 • ØFacultatea de Ştiinţe Economice şi Drept
 • ØFacultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi Psihologie
 • ØFacultatea de Teologie, Litere, Istorie şi Arte

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII al Universității din Pitești

a fost recertificat de către TÜV Thüringen e.V, făcându-se trecerea către standardul ISO 9001:2015, conform certificatului TIC 15 100 138542

 

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI 

obține, în urma evaluării instituționale de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, calificativul GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI  

obține, în baza Ordinului nr. 3689/14.05.2018, autorizația de funcționare provizorie pentru COLEGIUL TERȚIAR NONUNIVERSITAR (COLEGTER-UPIT), structură fără personalitate juridică, pentru nivelul “postliceal”, pentru 13 calificări

 

COLEGIUL TERȚIAR NONUNIVERSITAR (COLEGTER-UPIT)

obține, în baza Ordinului nr. 4382/03.07.2019, autorizația de funcționare provizorie pentru 2 calificări
 

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.