Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

Universitatea din Pitești anunță demararea procedurilor de constituire a Consorțiului pentru învățământ dual „FORMARE PERFORMANTĂ ȊN REGIUNEA SUD-MUNTENIA PRIN DEZVOLTAREA RUTEI COMPLETE DE ÎNVĂȚĂMANT DUAL LA UPIT - CONSID-AG” și invită operatorii economici, care pot face dovada că au desfășurat, timp de minim 3 ani, activități în domeniul de pregătire a elevilor/studenților, să participe în cadrul acestui consorțiu care are drept obiectiv principal formarea profesională de calitate a elevilor/ studenților, pentru facilitarea inserției pe piața muncii a absolvenților învățământului preuniversitar și universitar desfășurat în regim dual.

 

Consorțiul va fi alcătuit din următoarele 4 tipuri de entități:


1. Instituții de învățământ superior de stat acreditate;
2. Unități de învățământ profesional/ tehnic de stat/ particulare acreditate;
3. Unități Administrativ-Teritoriale (UAT);
4. Operatori economici.

 

În vederea stabilirii condițiilor de colaborare, a drepturilor și obligațiilor în vederea formării profesionale a elevilor/ studenților, membrii consorțiului vor semna un contract de parteneriat, al cărui format cadru poate fi vizualizat la: https://upit.ro/dual

În cadrul consorțiului CONSID-AG va fi elaborat un proiect, pentru obținerea finanțării din fonduri nerambursabile PNRR, destinat înființării unui campus integrat pentru învățământ dual. Campusul va fi format, în principal, din clădiri cu laboratoare și ateliere pentru formarea profesională a elevilor și studenților înscriși în învățământul dual în licee din regiunea Sud-Muntenia, în domeniile mecanic, electric, electronică și automatizări, electromecanică.

Pentru învățământul superior în regim dual, UPit are în vedere dezvoltarea și adaptarea următoarelor programe:

a) Tehnologia construcțiilor de mașini,

b) Robotică/ Mecatronică;

c) Autovehicule rutiere;

d) Inginerie mecanică;

e) Calculatoare;

f) Rețele și Software de telecomunicații / Electronică aplicată;

g) Echipamente și sisteme de comandă și control pentru autovehicule;

h) Energetică și tehnologii informatice/ Managementul energiei;

i) Sisteme electrice;

j) Automatică și informatică aplicată.

Pe lângă un service auto dotat cu ultimele tehnologii, în noul campus vor fi puse la dispoziția elevilor și studenților amfiteatre, săli de seminar, ateliere și laboratoare de specialitate cu echipamente și tehnică de calcul, pentru asigurarea unui învățământ de calitate. Proiectul va asigura burse lunare pentru elevi și studenți. Bursele lunare vor fi asigurate din bugetul proiectului, în cuantumuri stabilite, și vor fi dublate cu burse asigurate de operatorii economici.

Bugetul proiectului va avea următoarele linii de finanțare:

⇒ Linia de finanțare GRANTURI PENTRU DEZVOLTAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI DUAL – maxim 1,51 mil. Euro;
⇒ Linia de finanțare CAMPUSURI profesionale integrate, liceale și universitare – maxim 17,50 mil. Euro,
⇒ Linia de finanțare DIGITALIZARE – maxim 2,11 mil Euro.
⇒ Schema de minimis pentru partenerii din proiect din categoria operatorilor economici, în valoare maximă de 200.000 euro/ consorțiu, din care 50.000 euro reprezintă investiție în digitalizare, valoare eligibilă PNRR, cu TVA inclusă, valoare care face parte din liniile anterior menționate.

Valoarea maximă a unui proiect aferent unui consorțiu este de 21,12 mil. euro, la care se adaugă TVA.

Activitățile principale care vor fi desfășurate în cadrul proiectului sunt:
– construirea și dotarea de clădiri pentru susținerea învățământului dual preuniversitar și universitar în domeniile mecanic, electric, electronică și automatizări, electromecanică;– dotarea Campusului dual cu echipamente digitale pentru atelierele de practică și laboratoare;
– asigurarea sprijinului financiar elevilor și studenților, cu precădere a celor din categoriile defavorizate, în special cu burse;
– asigurarea unor mijloace auto pentru transportul elevilor și studenților;
– organizarea de stagii de practică pentru elevi și studenți;
– îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a procesului de educație și formare profesională;
– organizarea competițiilor profesionale, concursurilor pe meserii, competițiilor și târgurilor;
– furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională pentru elevi și studenți;
– organizarea de programe de formare a personalului didactic preuniversitar și universitar și a coordonatorilor de practică;
– promovarea rutei complete de învățământ dual;
– organizarea de CDL si programe de studii relevante, inovatoare, care să conducă la formarea de competențe relevante pentru piața muncii, verzi, digitale etc.

Indicatorii proiectului

Denumirea indicatorului de rezultat

Valorile minime

Calificări noi sau calificări revizuite

2

Numărul elevilor înscriși în ruta duală completă / Consorțiu, respectiv la data finalizării proiectului

200, din care:

Numărul elevilor înscriși în ruta duală completă organizată în cadrul Consorțiului, proveniți din categoriile defavorizate, romă etc.

50

Numărul studenților înmatriculați la programele de studiu dezvoltate în parteneriat cu operatorii economici sau la programe de învățământ superior dual organizate în cadrul Consorțiului

100, din care:

Numărul studenților înmatriculați la programele de studiu dezvoltate în parteneriat cu operatorii economici sau la programe de învățământ superior dual organizate în cadrul Consorțiului, proveniți din categorii defavorizate

30

Programe de studii universitare dezvoltate în rută duală
Acest indicator se va considera îndeplinit dacă s-a obținut autorizarea/ acreditarea ARACIS.

1

Coordonatori de practică formați pentru a derula activități în ruta duală

10

Tutori de practică, angajați ai operatorilor economici sau ai altor entități partenere, formați pentru a derula activități în ruta duală

10

Personal didactic din unitățile de învățământ și/ sau din instituțiile de învățământ superior format

20

Campus profesional integrat dual (infrastructură mixtă pentru învățământul dual preuniversitar și terțiar) – clădiri eficiente energetic, construite începând cu data de 01.02.2020

1

Ateliere de practică digitalizate, dotate sau nou înființate, constând în dotarea cu hardware și software

5

Operatorii economici interesați să devină membri ai acestui consorțiu sunt invitați să transmită o scrisoare de interes, ca răspuns la anunțul de pe site-ul https://upit.ro/dual, menționând unul sau mai multe domenii în care doresc să colaboreze (dintre domeniile mecanic, electric, electronică și automatizări, electromecanică); numărul de elevi și/ sau studenți pe care doresc să-i susțină în domeniile de interes; dovada că au desfășurat minimum 3 ani activități în domeniul de pregătire a elevilor/studenților (dovedit prin cod CAEN și bilanț contabil).

Termenul limită de primire a scrisorilor de interes: 15 decembrie 2022.
Scrisorile de interes, semnate și scanate, vor fi transmise pe adresa: consid@upit.ro.

La data semnării acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului, operatorii economici nu trebuie să fie în procedură de reorganizare judiciară, de lichidare judiciară sau administrativă, de faliment sau activitatea lor comercială să nu fie suspendată. Operatorii economici vor depune o declarație pe proprie răspundere în acest sens.

Mai multe informații despre proiect se găsesc la adresa: https://upit.ro/dual

În cadrul acestei proceduri de selecție se vor respecta principiile transparenței, tratamentului egal, nediscriminării și utilizării eficiente a fondurilor publice.

Pentru a descarca un model de scrisoare de intentie pentru operatorii economici accesati: https://upit.ro/_document/236852/model-scrisoare-intentie-pentru-operatorii-economici.docx

Anunțul a fost publicat în data de 06.12.2022.

 

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.